Mindre än hälften av Sveriges arbetstagare är nöjda med sina personalförmåner.

Skriven av Admin

missnöjda

Medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang spelar en avgörande roll för framgången och tillväxten inom vilken organisation som helst. En nyligen genomförd studie visar på oroande siffror – mindre än hälften av de svenska arbetstagarna är nöjda med sitt nuvarande utbud av personalförmåner. Samtidigt tror en majoritet av arbetsgivarna att de lyckas väl med att möta sina medarbetares förmånsbehov. Detta slående resultat belyser den klyfta som finns mellan arbetsgivarnas uppfattningar och de anställdas verklighet.  

 

Stora skillnader mellan arbetsgivares och arbetstagares perspektiv på personalförmåner. 

Under våren 2023 genomförde Aalto University of Business, tillsammans med Epassi, en stor studie som utforskade vad arbetsgivare och anställda egentligen tycker om personalförmåner. Läs hela rapporten här. Studien avslöjade en oroande statistik: endast 47,4 procent av svenska arbetstagare uttrycker att de är nöjda med det utbud av personalförmåner som deras arbetsgivare tillhandahåller. Intressant nog visar resultaten här en betydande kontrast i perspektivet mellan arbetsgivare och anställda. En majoritet av arbetsgivarna (55,8 procent) tror nämligen självsäkert att deras anställda är nöjda med det nuvarande utbudet av förmåner. Denna diskrepans understryker vikten av att överbrygga klyftan för att förbättra medarbetarnas tillfredsställelse och engagemang.  

missnöjda (1)

En viktig del i att överbrygga klyftan mellan arbetsgivare och deras anställda är öppenhet och tydlig kommunikation. Just kommunikation blir avgörande för att kunna adressera anställdas bekymmer och säkerställa deras tillfredsställelse på arbetsplatsen. Studien visar att även här finns en betydande skillnad i uppfattningen mellan arbetsgivare och anställda när det kommer till öppenheten att diskutera personalförmåner. Medan majoriteten av arbetsgivarna anser att deras organisation främjar en öppen dialog kring förmåner, delar en minoritet av de anställda samma uppfattning. Arbetsgivare har alltså mycket att vinna på att satsa på att förbättra kommunikationen kring personalförmåner. 

 

Arbetsgivare måste bli bättre på att kommunicera vilka personalförmåner som erbjuds.  

För att bättre förstå medarbetarnas perspektiv och därmed även kunna bemöta deras missnöje så måste organisationer prioritera en effektiv kommunikation kring vilka förmåner som erbjuds. Studien avslöjar att 70,8 procent av arbetsgivarna anser att deras nuvarande förmåner kommuniceras ut effektivt till alla anställda, men endast 59,9 procent av de anställda håller med. Detta resultat signalerar ett stort behov av att förbättra kommunikationsstrategierna för att säkerställa att de anställda får korrekt information om sina förmåner. Med Epassi som friskvårdslösning behöver du som arbetsgivare aldrig oroa dig för bristande kommunikation. Läs mer om hur Epassi kan hjälpa er förmånshantering här.  

 

Sammanfattningsvis belyser studien det missnöje som finns bland svenska arbetstagare när det gäller deras personalförmåner. För att förbättra deras tillfredsställelse, engagemang och därmed också organisationens framgång är det viktigt att överbrygga klyftan mellan arbetsgivarnas och medarbetarnas perspektiv. Organisationer måste främja en öppen dialog, förbättra sina kommunikationsstrategier och ge tydlig och omfattande information om arbetsplatsens personalförmåner. Genom att göra just det kan organisationer skapa en engagerad och nöjd arbetsstyrka, vilket i sin tur främjar långsiktig framgång.  

Låt Epassi hjälpa er organisation få nöjdare medarbetare. 

Läs Den stora studien om personalförmåner 2023 här.  

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:Friskvård

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: