Kortrestriktioner.

Epassikortet är avsett för att handla mat. Det innebär att kortet endast kan användas på ställen som har programmerat sina terminaler för att sälja mat, eller matrelaterade produkter. Det innebär att vi på vissa ställen har satt upp begränsningar på hur kortet kan användas genom olika beloppsgränser. Nedan hittar du terminalkoderna för de ställen där vi har begränsat summan att handla för.

200 kr
3000-3299, 3501-3756, 4111-4112, 4131, 4411, 4511, 4582, 4722, 4789, 5122, 5192, 5309, 5399, 5441, 5541, 5963, 5994, 5999, 7032-7033, 7278, 7298, 7832, 7932-7933, 7941, 7991-7992, 7999

500 kr
7929

1 000 kr
7997

1 050 kr
7011

2 000 kr
5811

5 000 kr
5411, 5422, 5451, 5462, 5499, 5812-5814, 5912