Den stora studien om personalförmåner 2023.

Syftet med Den stora studien om personalförmåner 2023 är att kartlägga hur svenska och finska arbetsgivare och arbetstagare ser på personalförmåner – och sedan jämföra dessa perspektiv mot varandra. Går uppfattningarna isär eller stämmer de överens?
 
Den banbrytande studien designades av forskare från Aalto University School of Business i Helsingfors. Forskningen utfördes av tankesmedjan Pole Star Advisory, i samarbete med Epassi.
 
Rapportens innehåll.
  • Hur prioriterar och värderar anställda och arbetsgivare olika former av personalförmåner? Några skillnader mellan Sverige och Finland?

  • Hur kommer arbetsgivare att budgetera för framtida investeringar i personalförmåner?

  • Vad vill anställda helst ha – högre lön eller ett skräddarsytt och mer flexibelt förmånspaket? 

  • Lever arbetsgivarna upp till arbetstagarnas behov av work-life balance och andra hälsosatsningar på arbetsplatsen?

  • Mäter arbetsgivarna hälsosatsningarna på ett värdefullt vis?

  • Hur värdefullt är det för anställda att ha en och samma plattform för alla personalförmåner?

  • Förmåner samlade i mobilapplikationer: Hur mycket kan det påverka välmåendet och nyttjandet, samt hur stor skillnad gör påminnelser i appen?

  • Personalförmåner i framtiden: vad värderar anställda högst? Och hur väl matchar det arbetsgivarnas värderingar?

Want to read the Great Employee Benefits Study 2023 in english? Click here.

Ladda ner rapporten.