Ökat välmående av bättre kommunikation.

Skriven av Admin

Vill du ha friskare medarbetare? Se över hur ni kommunicerar på arbetsplatsen! Förutom närvarande ledarskap och förebyggande insatser är kommunikation en viktig nyckel till hållbar hälsa på arbetsplatsen. Här är 6 steg till hur du förbättrar internkommunikationen.

 

öka välmående bättre kommunikation

 

1. Skapa en trygg företagskultur.

God kommunikation på arbetsplatsen börjar med trygg företagskultur där alla känner sig inkluderade och får komma till tals. I en hierarkisk organisation där ledaren kontrollerar minsta detalj kommer ingen att våga göra sin röst hörd eller komma med förbättringsförslag.

2. Delaktighet – öppen dialog med medarbetarna.

Även på arbetsplatser som har en inkluderande företagskultur behöver medarbetarna uppmuntras att komma med idéer och synpunkter. Du kanske upplever organisationen som platt, men utgå ändå från att det finns många medarbetare som inte vågar säga vad de tycker till den som har makten över deras anställning. Med andra ord är tvåvägskommunikation inget som händer automatiskt, utan något du som chef behöver bjuda in till. Skapa rutiner där du stämmer av medarbetarnas åsikter kring arbetsuppgifter och nya förslag och lyssna utan att gå i försvar. Det är viktigt att förbättringsförslagen också följs upp och ageras på, så att medarbetarna ser en poäng i att komma med nya idéer.

3. Högt i tak – våga lyft problemen .

Att kunna lyfta problem och ifrågasätta är avgörande för dina medarbetares välmående på jobbet. Här är det du som arbetsgivare som sätter ribban. Sopar du problemen under mattan signalerar du att det inte är okej att ifrågasätta, och att problem som lyfts inte kommer att åtgärdas. Visa att du välkomnar kritik och att den bidrar till att utveckla företaget. Alla medarbetare kommer inte våga säga vad de tycker under stora möten, så ge dem möjlighet till att prata ut i personliga möten med dig eller en utsedd medarbetare. Ge dem även möjlighet att vara anonyma, till exempel i en enkät.

Öppna upp för tabubelagda ämnen som ensamhet, psykisk ohälsa och utmattningssyndrom. Att prata öppet om de här ämnena gör att medarbetaren känner sig mindre ensam och får lättare att visa sig sårbara. Bjud in en föreläsare, skicka ut läs- och lyssningstips som bidrar till bättre psykiskt välmående och berätta att friskvårdsbidraget går att använda till förebyggande behandlingar inom exempelvis stresshantering.

4. Tydlig interkommunikation med rätt verktyg.

Nycklarna till god internkommunikation är tydlighet och tillgänglighet. Om dina budskap är öppna för tolkning och dessutom inte når ut till alla skapar det misstro och exkludering. Se därför till att ditt budskap besvarar alla frågor och tillkommer det nya frågor – gör även svaren på dem tillgängliga för alla.

Tydlig internkommunikation handlar även om att medarbetaren ska veta var och hur hen kan ta del av informationen. Se till att du inte bara mejlar ut all information, utan till exempel använder dig av en medarbetarportal med en tydlig struktur. Sätt upp ett ramverk för vilken typ av kommunikation som ska gå via en chattkanal på till exempel Slack eller Teams, och vilken som ska mejlas. Och glöm inte att ge personer som missar ett möte möjlighet att ta del av informationen.

5. Regelbunden feedback & check-ins.

En viktig komponent i dina medarbetares välmående är att de känner sig sedda och uppskattade för jobbet de utför. Att spontant säga ”bra jobbat” är förstås en god start, men se till att systematisera feedbacken så att ingen medarbetare faller mellan stolarna. Bjud in till utvecklingssamtal, frikopplade från lönediskussioner, och ge feedback enligt en tydlig mall. Både beröm och konstruktiv feedback med specifika exempel. Kom ihåg att även ge medarbetaren samma möjlighet att ge dig feedback, för att verkligen skapa en inkluderande företagskultur.

Se även till att ha återkommande check-ins på teamnivå. Under distansarbetet kan ledaren för teamet börja och avslutar veckan med att lyssna in sina medarbetare och höra hur det går för tillfället.

6. Gör gruppövningar i kommunikation.

God kommunikation handlar om övning. Satsa därför på att göra aktiviteter om stärker lagandan ett par gånger om året, till exempel under en kickoff.

Förslag på gruppstärkande övningar i kommunikation:

  • Gemensamt träningspass. Se till att det är på en nivå som alla klarar av.
  • Presentera varandra. Ett bra sätt att lära känna personen bakom jobbrollen. Dela in medarbetarna i par och låt det ena berätta om sig själv. Sedan får den andra medarbetaren presentera den första inför gruppen.
  • Gemensamma luncher. Att äta tillsammans har visat sig göra under för sammanhållningen, och är ett utmärkt tillfälle för att bygga relationer och ge plats för informella samtal.
  • Bygg med lego. Skapa en legoskulptur och dela in medarbetarna i team om 3-5 personer. En person i taget får gå fram och kolla på skulpturen och sedan instruera de andra (utan att själv bygga) för att återskapa skulpturen.

 

Prenumerera på vårt inspirationsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:PersonalförmånerFriskvård

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: