Därför är lunchen viktig för dina anställdas hälsa.

Skriven av Admin

Lunchen handlar om så mycket mer än vad vi äter. Inte minst på arbetsplatsen där den både kan fungera relationsbyggande och som en chans till återhämtning. Men vad kan du som arbetsgivare göra för att öka chanserna för att dina medarbetare får ut mesta möjliga av sin lunch?

 lunch-at-construction-site

Rent symboliskt har måltiden alltid spelat en viktig roll för våra relationer, det är över en bit mat vi fördjupar relationer och skapar nya allianser (lunchmöten existerar av en anledning. Ny forskning visar också att det är i lunchrummet som en av de viktigaste pusselbitarna till hur vi mår och presterar på arbetet läggs – nämligen möjligheten till återhämtning på arbetstid. Och den handlar till stor del om våra relationer på arbetsplatsen.

De senaste fem åren har Lina Ejlertsson vid Lunds universitet bedrivit en studie om just återhämtning i arbetet. Även om lunchen egentligen ligger utanför arbetstid har hon sett vilken viktig roll den spelar för hur vi mår. 

– Gemenskap och stöd från andra främjar möjligheten till återhämtning. Goda relationer på arbetsplatsen är därför en väldigt viktig pusselbit. Och för att komma dit krävs det att det finns utrymme till att lära känna varandra utanför den professionella rollen, säger Lina.

71 % av Epassis kortanvändare uppger att de helst äter lunch tillsammans med en kollega.

Uppmuntra till lunchpromenader.

För att komma utanför den professionella rollen krävs att det finns utrymme att lägga arbetet åt sidan. Det är här lunchen kommer in, för det är just stunderna under lunchen – när man har möjlighet att skratta tillsammans som gemenskapen och sammanhållningen ökar. Ett sätt för att ytterligare öka de möjligheterna är om man rent fysiskt lämnar arbetsplatsen en stund.

- I projektet jag drev inom primärvården har vi delvis nyttjat lunchen till promenader eftersom vi såg hur främjande det var. Frisk luft och motion i all ära, men det var samtalet och möjligheten till reflektion tillsammans med en kollega som var mest återhämtande, säger Lina.

Ge dina anställda glädjechocker.

Ytterligare ett sätt för att fördjupa dina anställdas relationer och samtidigt öka deras känsla av välbefinnande sker genom att ge dem gemensamma ”glädjechocker”. I en studie om sambandet mellan lycka och produktivitet utförd av SMF visade det sig att anställda som gemensamt under 10 minuter fick äta god mat och dryck samtidigt som de såg roliga videoklipp både kände sig lyckligare och ökade sin produktivitet med 12 %.

Att planera in något särskilt till någon av luncherna kan alltså betala sig väl.

 

Vill du läsa mer om lunchens roll för dina anställdas välmående?

Ladda ner Epassis lunchrapport 2021.

Ämnen:Lunchförmån

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: