Gör hälsan till en del av företagets sociala hållbarhet.

Skriven av Admin

Det pratas mycket om hållbarhet idag. Inte bara på grund av klimatförändringarna, utan för att den nya generationen konsumenter och talanger ser på marknaden och livet med nya ögon. För dem är samhällsansvar, etik och värderingar viktiga både i deras roll som kunder och som medarbetare. Det finns många vinster för ett företag att satsa på social hållbarhet, inte minst hälsoaspekten av det. Vi ska kika på varför, och hur man lyckas med det bäst.
hälsa social hållbarhet arbetsplats

Vad är social hållbarhet?

Begreppet hållbarhet, som också är bekant inom ekonomi och miljö, står för en långsiktigt hållbar utveckling där man tillgodoser behoven både idag och flera generationer framåt. Det är helt enkelt motsatsen till kortsiktigt agerande och tänkande. Social hållbarhet är ett bredare begrepp som förutom att inkludera ekonomi och ekologi även rör områden som mångfald, jämställdhet, hälsa och arbetsmiljö. Man brukar säga att i ett socialt hållbart samhälle lever människor ett gott liv med god hälsa, inga orättvisa skillnader, där lika värde, inkludering och tolerans står i centrum och alla är delaktiga. För ett företag innebär social hållbarhet att man jobbar aktivt med bland annat hälso-, miljö- och jämställdhetsfrågor i alla delar av verksamheten.

Vinsterna med social hållbarhet

Det här låter ju väldigt fint, men det är betydligt mer än bara fagra ord. Hållbarhet har många konkreta vinster, inte minst om man vill stå sig i konkurrensen på arbetsmarknaden.

 • Den nya generationen har som sagt nya värderingar, och de värderingarna väger tungt både när de konsumerar och väljer arbetsgivare. Om ett företag inte lever upp till värderingarna (eller om det mest är tomma ord utan trovärdiga åtgärder bakom) kommer kunderna och talangerna att välja en konkurrent istället. Att satsa på social hållbarhet stärker både varumärket och företagets employer brand.
 • Flera studier (bland annat i studien ”Varför mångfald” skriven vid Göteborgs Universitet) visar att ökad mångfald även ger ökad lönsamhet. Det beror bland annat på att mångfaldiga team har större förmåga, fler infallsvinklar och mer innovationskraft. En inkluderande arbetsmiljö lockar även fler drivna talanger. En annan vinst är att bredden ger djupare kundinsikter vilket resulterar i bättre affärer.
 • Medarbetare som har en god arbetsmiljö och möjlighet till aktivitet och träning är friskare, starkare, gladare, mer motiverade och presterar mer. Arbetsplatser som satsar på träning och hälsofrämjande åtgärder har märkt en minskning på mellan 20 och 30 % av sjukfrånvaron (enligt studier vid Stockholms Universite)


  Så lyckas man med ett framgångsrikt hälsoarbete

  Det är alltså både bra för världen och för affärerna att satsa på social hållbarhet. Särskilt hälsan har en stark påverkan, då den minskar sjukfrånvaro, motverkar stress och sjukdomar, förbättrar ork, koncentration och humör, samt gör företaget attraktivare. Vi ska titta närmare på hur man jobbar aktivt och framgångsrikt med hållbar hälsa i ett företag. Det har forskats på varför en del företag lyckas bättre än andra med sitt hälsoarbete. Det svenska forskningsprojektet Hälsa och framtid undersökte i en studie vad som utmärkte de friskaste företagen och man hittade fyra nycklar för vad som gjorde de företagen sundare.
 • Hållbart ledarskap. I de friskaste företagen bryr sig ledarna minst lika mycket om medarbetarnas välmående som om produktionsmål. Cheferna är närvarande och lyhörda, tar reda på hur personer och team mår, visar empati och förståelse, tar in åsikter och idéer och följer upp dem. Man jobbar även aktivt med hälsa som en viktig del av verksamhetsstyrningen.
 • Inflytande. Delaktighet skapar engagemang och tillfredsställelse, minskar stressen, och medarbetare som kan vara med och påverka mår bättre. Inflytande skapas utifrån öppna och tillåtande samtal, rutiner för delaktighet, tydliga roller och gemensamma värderingar och mål.
 • Bra kommunikation. I friska företag har man en stor öppenhet där alla kan bli hörda. Ett tillåtande samtalsklimat och tydliga strukturer för hur man kommunicerar gör att alla har samma insikter och löser problemen tillsammans. Det här är dels bra för inflytandet, men det ger även ledningen en relevant och tydlig bild av vad som händer ute i verksamheten. Det går lättare och snabbare att lösa problem på ett tidigt stadium. Som ett bevis på den motsatta effekten har det visat sig att de företag som låter de inrapporterade problemen staplas på hög utan åtgärder eller återkoppling har en högre sjukfrånvaro än genomsnittet.
 • Aktivt hälsoarbete. Självklart har hälsan en framträdande roll på de friskaste arbetsplatserna. Dels har man både kunskap och rutiner för att ta reda på hur medarbetarna mår, men inte minst så jobbar man förebyggande för att minska sjukskrivningarna. De företag som är mest framgångsrika i sitt hälsoarbete vet att det viktigaste hälsoarbetet sker innan en anställd blir sjukskriven. Man håller koll på orsakerna till sjukfrånvaro och sjuknärvaro, lyssnar hela tiden efter hur de anställda mår och vad de behöver för att må bättre. Inte minst jobbar man aktivt med att utbilda, inspirera, uppmuntra och underlätta för ett aktivt liv med träning och rörelse, eftersom det är en av de viktigaste faktorerna för hur man håller personalen frisk.

Så håller man personalen frisk

Förutom att följa alla lagar och föreskrifter, samt hitta och åtgärda risker, är också arbetsgivarens jobb att se till att alla mår bra på jobbet. Det finns flera bra metoder för hur man aktivt jobbar med personalens välmående och gör hälsan till en framgångsfaktor och viktig del av företagets sociala hållbarhet. 

 • Skapa möjlighet till återhämtning. Ibland uppstår det arbetstoppar och tuffare perioder. Det är naturligt i de flesta företag, men för en hållbar hälsa är det viktigt med återhämtning efter de här påfrestningarna. Långvarig stress utan möjlighet till återhämtning leder ofta till både fysisk och psykisk ohälsa. Se till att medarbetarna tar pauser och äter bra under hektiska perioder genom att erbjuda lunchförmån. Se till att de får avlastning om det blir för mycket, och inte minst att de intensiva perioderna följs av något lugnare och lättare. Andra metoder för återhämtning är att kunna växla arbetsuppgifter, ha möjlighet att kunna dra sig undan för paus och reflektion, samt få möjlighet till stresshantering. 
 • En del av återhämtningen handlar om att ha en balans mellan arbete och fritid. De som känner att arbetet tar över mår sämre, medan de som känner att livet är i balans har ett högt välbefinnande. 
 • Underlätta för cheferna att vara närvarande bland sina medarbetare för att prata, lyssna, ge stöd, återkoppla samt skapa en känsla av sammanhang och delaktighet.  Skapa en balans mellan utmaning och belastning. De som känner att deras kompetens och kreativitet tas tillvara, och får möjlighet att växa genom utmaningar, mår bättre.
 • Uppmuntra medarbetarna att röra på sig. Träning och fysisk aktivitet har oerhört många positiva hälsoeffekter, och är en av de viktigaste faktorerna för att få de anställda att må bra. Ge dem stöd och uppmuntran att leva mer aktivt. Till exempel genom friskvårdsbidrag, gemensamma träningspass, inspirerande hälsoföreläsningar m.m.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:Personalförmåner

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: