Vad du som chef kan göra för att skapa en mer hälsosam arbetsplats.

Skriven av Admin

Vill man driva en välmående och framgångsrik verksamhet är medarbetarnas hälsa en av de viktigaste sakerna man kan jobba med. Både forskning och erfarenheter från arbetsplatser visar att ett aktivt hälso- och friskvårdsarbete har en stor positiv inverkan på produktivitet, effektivitet, samarbete och engagemang. Det finns mycket som du som chef kan göra för att hjälpa dina medarbetare till ett sundare och friskare liv. Här får du veta varför det är så viktigt att jobba med hälsofrågorna, vilka insatser du som chef kan göra och vilka hjälpmedel du kan använda dig av för att bidra till en mer hälsosam arbetsplats.

chef skapa hälsosam arbetsplats


Välmående medarbetare ger välmående organisationer.

Enligt en rapport från SHRM Foundation har hälsofrågan placerat sig i topp 5 över de områden som är viktigast att jobba med för att driva medarbetarengagemang. Företag som ligger i framkant har förstått att ett genuint friskvårdsarbete är minst lika viktigt som till exempel lyckade rekryteringar och bra kundvård för att nå framgång. Tidigare har arbetsmiljöarbetet mest handlat om att skydda de anställda mot olyckor och skador men tack vare nya insikter har man nu insett hur mycket det finns att vinna på att jobba strategiskt och långsiktigt med att uppmuntra medarbetarna till att aktivt vårda sin hälsa, både till kropp och själ. Dessutom har forskning och undersökningar hjälpt till att sätta värden på hur mycket hälsofrågan faktiskt spelar in.

  • Sjukfrånvaron minskar. Ett vanligt tecken på att man har försummat hälsoarbetet är att man har en hög sjukfrånvaro. Det här påverkar verksamheten mer än vad man tror. Dels så kostar en sjuk medarbetare arbetsgivaren cirka 10 % av den sjukes lön dagligen och dels måste man tänka på att kollegorna får gå in och täcka upp, med förseningar som följd. Behöver man ta in ersättare får man dessutom börja räkna på kostnader för inhyrning, rekrytering, onboarding och liknande. De arbetsgivare som däremot jobbar aktivt med hälsa och hjälper de anställda att röra på sig mer märker en minskning på upp till 30 % av sjukfrånvaron.

  • Engagemanget ökar. Enligt SHRM:s rapport om medarbetarengagemang är medarbetare med bättre hälsa 32 % mer engagerade och 46 % mer nöjda än andra. Engagerade medarbetare är mer lojala, kreativa, produktiva, lönsamma och samarbetar bättre. Däremot visade en undersökning från Gallup att oengagerade medarbetare kostar företag miljarder varje år.

  • Friska medarbetare är mer produktiva. Forskning vid Uppsala universitet visar att anställda som inte mår bra på jobbet orsakar ett produktionsbortfall på 20 - 40 %. Däremot kan medarbetare som tränar och vårdar sin hälsa öka sin arbetskapacitet med 20 - 50 %. De får även ökad koncentrationsförmåga och tål stress bättre.

Medarbetare som är aktiva och tar hand om sin hälsa är alltså friskare, orkar mer, känner mer engagemang och glädje samt har högre stresstålighet. Kanske inte så konstigt att hälsan har blivit så viktig för framgång.


Det här kan du som chef göra.

Som chef finns det mycket som du kan bidra med för att stötta och inspirera dina medarbetare till en bättre hälsa. Genom att skapa bra förutsättningar och ge personalen det stöd som de behöver kan varje anställd själv börja ta ansvar för sitt välmående. Här är några tips och lyckade metoder för vad du kan göra. 

  • Jobba långsiktigt. Som de flesta som har försökt börja leva sundare veckan efter sitt nyårslöfte garanterat har märkt, handlar varaktiga beteendeförändringar mer om att ta flera små steg än enstaka jättekliv. Att till exempel bjuda in till en temadag om hälsa och friskvård kan vara en bra start på ett hälsoarbete men den riktiga förändringen kommer ur ständig uppmuntran, inspiration och stöd över lång tid. Att skapa en hälsosam arbetsplatskultur kan ta tid och behöver ständiga små insatser för att kunna anpassas och hitta sin rätta form, men då blir resultatet också genuint, förankrat och varaktigt. 
  • Se till individen. Det kan vara frestande att börja hälsoarbetet med att satsa på gemensamma standardinsatser. Men alla människor är olika och har olika förutsättningar och behov. Vill du som chef verkligen nå ut med ert friskvårdsarbete, börja med att lyssna till dina medarbetare och vad de själva känner att de behöver. För vissa kanske ett gymkort är helt rätt, medan andra hellre vill röra på sig ute i naturen eller delta i en lagsport. Andra kanske behöver ta tag in sin hälsa från ett annat håll, till exempel få hjälp med att hantera stress, äta bättre eller att sluta röka. Börjar man med vad varje person själv behöver är det lättare att skapa ett långsiktigt friskvårdsarbete. Vägen till en bra kondition och hälsa är unik för varje människa. 
  • Ge stöd för att hantera stress. Det är lätt att göra hälsa synonymt med rörelse och träning men det handlar minst lika mycket om inre välmående och att motverka psykisk ohälsa. Stress ligger bakom en stor del av sjukfrånvaron och det är minst lika viktigt att erbjuda sätt att hitta lugn och balans i livet. Det här kan du göra genom att erbjuda de anställda som behöver det till exempel mental träning, stresshanteringsprogram, massage, yoga, mindfulness och liknande insatser. Visst gör träning oss mer stresståliga men för en del kan förslaget om att börja motionera kännas som ytterligare en stressfaktor och då är det mycket bättre att börja i en mjukare och lugnare ände. 
  • Uppmuntra och engagera. Vill du få en dålig start på dina hälsoinsatser ska du börja med ett: ”Nu vill jag att ni börjar röra på er”. Tvång och påbud brukar vara ett säkert sätt att få folk att sätta sig på tvären. Uppmuntran och belöningar skapar däremot engagemang. För en del kan subventionerad eller fri träning vara just den uppmuntran man behöver för att börja med en aktiv livsstil, andra kanske behöver motiverande samtal för att kunna se de personliga vinsterna och hitta sitt engagemang. Det viktiga är att de ser en hälsosam livsstil som en personlig vinst som de har nytta av hela livet. Det är det som skapar varaktig förändring. 
  • Erbjud friskvårdsbidrag. Det kanske känns som en utmaning att skapa ett hälsoarbete som passar alla, tar hänsyn till personliga behov, erbjuder både rörelse, stresshantering och rådgivning, samt som minskar tröskeln till att börja med ett aktivt hälsosamt liv. Den goda nyheten är att ett av de hjälpmedel du kan använda dig av även är en lösning på allt det. Friskvårdsbidraget är en skattefri personalvårdsförmån som arbetsgivare kan erbjuda sina anställda för att hjälpa dem till ett hälsosamt liv med mycket rörelse. Bidraget godkänner ett stort antal träningsformer (allt från fotboll, golf och judo till dans, segling och yoga), men även metoder för avslappning, stresshantering och hälsorådgivning. Bidraget erbjuder just den bredd som behövs för ett lyckat hälsoarbete och kan fungera som den stomme du som chef kan bygga hälsoarbetet runt. 

 

Om friskvårdsbidraget.

Det finns inget fast belopp för själva bidraget men Skatteverkets har satt ett tak för vad som är skattefritt till 5000 kronor per person och år. I slutändan är det dock arbetsgivaren som bestämmer hur mycket de anställda får i bidrag. Vill du veta mer? Kontakta oss så berättar vi gärna om hur du kan använda friskvårdsbidraget till en framgångsrik hälsosatsning. 

 

Prenumerera på vårt inspirationsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:Personalförmåner

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: