Personalförmåner avgörande när svenskar väljer arbetsplats.

web-banner-2

Drygt hälften av svenska arbetstagare är missnöjda med sina personalförmåner. Om förmånerna är bättre hos en konkurrent är många redo att byta jobb. Det framgår av en ny forskningsstudie.

Forskningsstudien, som är genomförd av ett forskarteam på Aalto University School of Business i Helsingfors i samarbete med fintechföretaget Epassi, kastar ljus på personalförmåner som en avgörande faktor när svenskar väljer arbetsplats.

Över hälften av svenska arbetstagare anser att förmåner har stor betydelse för deras arbetsliv. Fyra av fem anställda är beredda att byta jobb med samma befattning och lön om de erbjuds bättre förmåner hos en ny arbetsgivare.

– Att förmåner har makten att avgöra om man vill stanna eller lämna kom som en överraskning. När den fasta lönen uppfyller bransch- och rollstandarder flyttas fokus istället till förmåner och detta är något som många arbetsgivare ännu inte utnyttjar fullt ut, säger Pekka Mattila, professor vid Aalto University School of Business och ledare av studien.

Studien, som genomfördes under av ledning av professor Pekka Mattila tillsammans med ledande forskaren Juho-Petteri Huhtala, inkluderade nära 1 200 anställda och 280 beslutsfattare i arbetsgivarställning från organisationer med minst 50 anställda i Sverige och Finland.

Resultaten ger en djupare förståelse för de olika perspektiven och behoven när det gäller förmåner och välbefinnande på svenska arbetsplatser.

Exempelvis framgår det att cirka 85 procent av arbetsgivarna tror att de uppmuntrar sina anställda till motion, att jämföra med att knappt 75 procent av arbetstagarna håller med om att deras arbetsgivare aktivt uppmuntrar dem till motion.

När det kommer till mentalt välbefinnande visar resultaten att endast 39 procent av de anställda känner att de får tillräckligt med stöd medan 80 procent av arbetsgivarna tror att de gör det.

– Att det är så stora skillnader i synen på vad som görs för att förbättra den psykiska hälsan är något alla måste ta på allvar. Varje arbetsgivare borde fråga sig vilka hjälpmedel som finns för att medarbetarnas syn på vad som görs för den mentala hälsan stärks. I dag finns digitala verktyg som hjälper till med förmånshantering för både arbetsgivare och medarbetare. Med hjälp av en smidig app kan medarbetare enkelt söka, välja och betala för friskvård och slipper därmed omständlig kvitto- och utläggshantering. Och arbetsgivaren kan sköta förmånsadministration, statistik och uppföljning med några enkla knapptryckningar i en webbportal, säger Åsa Severgårdh, VD på Epassi Sverige.

Forskningsresultatet visar hur viktigt det är att arbetsgivare tar hänsyn till de anställdas önskemål och behov när det kommer till förmåner och välbefinnande. En av fyra av anställda uppger nämligen att de skulle acceptera lägre lön för utökade personalförmåner.

– Att bjuda in medarbetarna i dialogen som rör personalförmåner och balansen mellan lön och förmåner skapar engagemang och lojalitet. Att lyssna på viljan att avstå en del av sin lön till förmån för utökade personalförmåner och omforma personalförmånerna i relation till det kan leda till högre tillfredsställelse och stärkt företagskultur, avslutar Åsa Severgårdh.

 

Ladda ner rapporten.