Epassis imponerande tillväxt har uppmärksammats av Financial Times, för andra året i rad.

Epassi-FT-1000-2223-2

Epassi är, för andra året i rad, med på Financial Times lista över de 1000 snabbast växande företagen i Europa. Trots utmanande marknadsförhållanden till följd av oroliga tider har Nordens marknadsledare inom personalförmåner lyckats fortsätta att växa kontinuerligt under de senaste åren. År 2022 överskred Epassi 500 miljoner euro i GMV, och företaget förväntar sig att den stadiga tillväxten kommer att fortsätta under 2023.

Financial Times rankning baseras på intäktstillväxten hos europeiska företag under åren 2018-2021. Tittar vi närmare på FT1000-listan är det tydligt att mycket kan hända på bara ett år. Endast var tredje företag från föregående års rankning fanns med på årets lista. Detta är naturligt, då tillväxttakten hos de företag som har uppnått en viss storlek vanligtvis avtar med tiden. Epassi, som ändå är det 17:e största företaget i listan, kunde dock visa på en fortsatt stark tillväxt och därmed förnya sin position på FT1000-listan.

Arbetsgivare måste konstant kämpa, oavsett storlek och bransch, för att rekrytera nya talanger, behålla befintlig personal och samtidigt hantera den nya hybrida arbetsmodellen. Den osäkerhet som präglat de senaste åren har dessutom gjort det än viktigare för arbetsgivare att investera i sina medarbetares välmående.

– Arbetsgivare vill hjälpa sina anställda att upprätthålla en god hälsa, både fysiskt och psykiskt. Här blir det viktigt för arbetsgivaren att hitta ett verktyg som ger alla medarbetare samma förutsättningar – vare sig de arbetar hemifrån, på kontoret eller i hybridform. Epassis helt digitala och appcentrerade produkt uppfyller väl de kraven som dagens arbetsgivare har på en förmånslösning. Vi är superglada över att återigen vara med på FT1000-listan, och vi är tacksamma för detta tecken på förtroende från våra kunder och partners, säger Åsa Severgårdh, vd på Epassi Sweden.

Det breda förmånsutbudet och den unika mobila strategin som Epassi har utvecklat för personalförmåner är ett vinnande koncept för framtiden. Epassi kommer att fortsätta stärka sin position som marknadsledande i Norden inom personalförmåner.

– Epassis tillväxtresa kommer att fortsätta under 2023. Utöver vår befintliga förmånsportfölj och fortlöpande förbättringar av användarupplevelsen har vi visat på förmåga att snabbt kunna introducera nya produkter på marknaden, senast cykelförmånen EpassiBIKE. Vi söker också aktivt efter möjligheter att expandera till nya geografiska områden. Den starka efterfrågan på moderna och digitaliserade personalförmåner finns överallt, avslutar Åsa Severgårdh, vd på Epassi Sweden.

 

Kontakt:  
OBJECTIF STHLM  
john@objectifsthlm.com 

 

Om Epassi  

Sedan starten i Helsingfors 2007 har Epassi vuxit till att bli marknadsledande i Norden inom betallösningar för personalförmåner. Den unika mobila betallösningen öppnar upp en värld av möjligheter för att öka välmåendet genom att erbjuda personalförmåner i en användarvänlig tjänst. 

Epassi Group betjänar idag nära 2 miljoner användare, över 10 000 arbetsgivare och mer än 53 000 tjänsteleverantörer. Epassi är det ledande fintechföretaget i Norden. 

Epassi – Boosting everyday well-being.   

www.epassi.se