Så ökar du nyttjandet av era förmåner.

Skriven av Admin

Vill ni vara en arbetsgivare som människor aktivt söker sig till? Se då till att erbjuda ett förmånspaket som passar varje medarbetares enskilda behov. Det räcker tyvärr inte att endast erbjuda en attraktiv lön och utvecklande arbetsuppgifter.

 

öka nyttjande förmåner

För många organisationer är det svårt att skapa engagemang runt de personalförmåner som erbjuds. I samband med nyanställningar och för att locka till sig nya medarbetare uppmärksammas förmånerna flitigt, men sen då?

Förmåner som erbjuds behöver uppmärksammas regelbundet, inte bara för att säkerställa att de nyttjas utan även i syfte att öka medarbetarnöjdheten och minska personalomsättningen. Genom att ni som arbetsgivare visar upp och kommunicerar era goda initiativ skapar ni en attraktiv och välmående arbetsplats.

Så – ni har ett snyggt förmånspaket anpassade till era medarbetares olika behov och önskemål. Ni har implementerat dem enligt konstens alla regler sedan en tid tillbaka, men nu kan ni se att nyttjandet av förmånerna stagnerat. Vad är det egentligen som händer? Det är inte konstigt att se en tydlig uppgång precis vid implementering eller uppdatering av en ny förmån, men att erbjuda förmåner till sina anställda är ingen engångssatsning. För att verkligen se resultat i form av mer välmående och motiverade medarbetare behöver ni arbeta aktivt med att kommunicera och belysa de förmåner som finns tillgängliga.

Våra bästa tips för ett ökat nyttjande av förmåner.

För att hjälpa er på traven i det här arbetet har vi samlat våra bästa tips på hur ni kan öka nyttjandet av ert förmånspaket och därigenom öka medarbetarnöjdheten hos era anställda.

 

 1. Utbilda medarbetarna och förtydliga förmånernas innebörd.
  Kännedom om förmånerna som erbjuds är en sak, men att förstå vad de innebär och vilken nytta de har för individen är en helt annan. Har man inte kunskap om vad förmånen bidrar till (bättre hälsa, bättre gemenskap, eller kanske förenklad vardag) kan det vara svårt att se nyttan av förmånen. Se därför till att det finns möjlighet att läsa på om förmånen, eller anordna informationsträffar och föreläsningar kring förmånens nytta.

 2. Ge exempel på vad förmånen kan nyttjas till.
  Att exemplifiera är ett sätt att göra förmånerna mer greppbara, och visar på anpassningsbarheten till varje medarbetares individuella behov. Att friskvårdsbidraget kan nyttjas till gymkort eller massage är de flesta medvetna om, men att det även kan nyttjas till bowling, bergsklättring och hypnos, i syfte för rökavvänjning, är kanske inte lika känt. Visa gärna upp olika typer av aktiviteter som förmånerna kan nyttjas till eller de olika resultat som förmånerna kan ge.

 3. Påminn om förmånspaketet.
  Att påminna om ert förmånspaket på regelbunden basis är ett enkelt sätt att hålla förmånspaketet levande och i medarbetarnas medvetande. Ett sätt att utbilda sina medarbetare, likväl som att påminna om förmånspaketet, är att utse ”Månadens/kvartalets förmån” eller ”Månadens förmånstips” med fokus på aktiviteter kopplade till era förmåner, det gör att varje förmån får en egen stund i rampljuset och uppmärksammas för samtliga medarbetare.

  På Epassi arbetar vi aktivt för att öka nyttjandet av våra kunders förmåner. Mot våra friskvårdsanvändare skickar vi ut inspirationsmejl med kampanjer från våra leverantörer på månadsbasis och för våra lunchkortsanvändare når de inspirerande artiklar i appen (Epassikortet) och har möjlighet att ta del av erbjudanden från våra samarbetspartner både i appen och via månadsvisa mejlkampanjer. Allt för att öka nyttjandet och det upplevda värdet av våra förmånserbjudanden.

 4. Utse hälsoinspiratörer.
  Genom att utse någon (eller några) till hälsoinspiratör får du på ett naturligt sätt ut information om hälsoförmånerna till organisationen. Att vara ambassadör blir en förlängning av HR och bidrar till att informationen blir mer anpassad till mottagarens individuella behov och en känsla av gemenskap kan skapas med hjälp av detta. Att få information från en nära kollega, som man har förtroende för, har såklart en mycket bättre effekt än information som delas i stora forum, där budskapet lätt kan gå förlorat. Låt personer som medarbetarna har förtroende för och som är aktiva användare av era förmåner leda vägen framåt för andra.

 5. Uppmuntra till allmänt välbefinnande och återhämtning.
  Se till att skapa en kultur som uppmuntrar medarbetarna att ta hand om sin hälsa och sitt välmående även i vardagen. Det kan handla om små saker och förändringar i hur arbetsmiljön ser ut – möjliggör för att kunna stå upp under arbetsdagen, att sitta på en pilatesboll, eller ett tyst rum för återhämtning i stillhet. Se över hur arbetsdagen generellt ser ut för medarbetarna och fånga upp om det finns något som saknas i arbetsmiljön för att på ett enkelt och naturligt sätt skapa möjlighet för återhämtning och ökat välbefinnande.

  Genom att göra återhämtning och allmänt välbefinnande till en naturlig del av vardagen visar du att du som arbetsgivare bryr dig om dina medarbetares hälsa, och att du värdesätter att de tar hand om sig själva. Att företagskulturen visar på att du som arbetsgivare bryr dig om medarbetarna i vardagen bygger ert arbetsgivarvarumärke som en omhändertagande organisation som tar hand om sin personal, på riktigt. Det gör att de erbjudna förmånerna blir en förlängning av den allmänna företagskulturen och inte bara en punktinsats.

 6. Mät nyttjandet och följ upp.
  Det är viktigt att följa upp att de förmåner som erbjuds även nyttjas av medarbetarna, så att de erbjudna förmånerna går i linje med medarbetarnas behov och önskemål. Särskilt viktigt är det att följa upp förmånerna som ni har valt att satsa lite extra på när det kommer till att kommunicera dem till medarbetarna. Ni vill ju såklart veta att de insatser ni gör faktiskt gör skillnad. Därför ser vi på Epassi till att följa upp nyttjandegraden med dig som arbetsgivare och ger dig möjlighet att i realtid följa nyttjandegraden i vår friskvårdsportal.

I slutändan gör dina förmåner ingen större nytta om medarbetarna inte känner till eller nyttjar dem. En hög nyttjandegrad visar på att de förmåner du har valt gör skillnad för dina medarbetare, vilket i sin tur leder till ökat engagemang och medarbetarnöjdhet. Faktorer som bidrar till en minskad personalomsättning och förbättrat arbetsgivarvarumärke.

Som ledande aktör inom hälsoförmåner i Norden vet vi vad som fungerar. Vi är gärna ert bollplank och ert stöd i processen att öka nyttjandegraden av era hälsoförmåner i syfte att boosta er medarbetarnöjdhet.

Här hittar du tips på hur du kickstartar ert hälsoarbete, fem framgångsfaktorer för att maxa hälsans effekt på affären, hur du implementerar en ny förmån och hur du hittar rätt i förmånsdjungeln.

Vill du veta mer om Epassis förmåner och hur vi på Epassi kan stötta dig i ditt arbete med att skapa en attraktiv arbetsplats? Fyll i vår intresseanmälan så berättar vi mer!

 

Intresseanmälan.

 

Ämnen:Personalförmåner

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: