Hälsans effekt på affären - så maxar du resultatet.

Skriven av Admin

Det finns ett antal faktorer du som chef kan tänka på när det kommer till friskvårdsbidrag för att få så många medarbetare som möjligt att nyttja förmånen. Friska och hälsosamma medarbetare har effekt på affären, därför vill du att bidraget används. 

maxa resultat hälsa

Varför har vissa organisationer högre aktiveringsgrad än andra?

Det finns ett antal faktorer du bör tänka på när det kommer till aktivering av friskvårdsbidraget. Förenklat handlar det om fyra saker. Kommunikation kring bidraget i sig. En bredd på utbudet av aktiviteter. Processen för att få tillgång till sitt bidrag. Sist men inte minst vilken inställning du som chef har. Att leva som man lär har oanade effekter. Det är stor skillnad i aktivering mellan offentliga och privata arbetsgivare. Offentliga arbetsgivare har oftare större arbetsgrupper och totalt sett fler anställda vilket i sin tur innebär att det blir svårare att kommunicera och skapa en grogrund för högre nyttjande av friskvårdsbidraget. Privata arbetsgivare å andra sidan har större möjlighet att nå ut till till sina medarbetare och få med sig dessa.

5 framgångsfaktorer du som chef kan applicera på er organisation.

 1. Håll organisationens policy bred.
  Undvik begränsningar i form av vilka aktiviteter som är godkända och vilka som inte är godkända. Att som anställd behöva lägga till pengar själv för att betala för friskvård är något man bör hålla sig borta från som arbetsgivare. Ta del av våra bästa tips på hur du skriver en friskvårdspolicy.
 2. Arbeta kontinuerligt med att säkra kommunikationen via e-post.
  Att ha tillgång till en korrekt och uppdaterad lista med mailadresser innebär en stor fördel. Det är ett enkelt sätt att nå ut.
 3. Rätt nivå på friskvårdsbidraget.
  Som tumregel är en högre nivå bättre. Vid nivåer över 2000 kr per år talar statistiken sitt tydliga språk och aktiveringsgraden stiger rejält.
 4. Satsa på enkelhet.
  Enkel och tydlig information om vad som gäller. Smidig hantering av själva administrationen kring friskvårdsbidraget.
 5. Led vägen för organisationen.
  Du som chef är nyckelspelare. Ingen kommunikation är starkare än den som innebär att man är ett gott exempel och ledstjärna. Chefer behöver också tala med varandra och dela med sig av sina erfarenheter.

Vad kämpar arbetsgivare mest med?

Kommunikation är A och O. Det är en stor utmaning att som chef nå ut med information, vad det än må gälla. Dels att faktiskt nå ut och dels att nå fram. Det finns ett flertal lösningar på detta problem. Medarbetarsamtal är det uppenbart mest effektiva sättet att nå fram till sina medarbetare. E-post ett annat. Det är ett tidseffektivt men inte lika träffsäkert sätt. Det kräver också som tidigare nämnts att man har tillgång till korrekta mailadresser, något som kanske är en självklarhet i en mindre organisation men är lättare sagt än gjort i en större. Intranät är ytterligare ett sätt att nå ut. Men hur många tar del av det som skrivs här?

Underskatta inte analoga kanaler.

I en digital värld är det lätt att fokusera på digitala lösningar. Men även om digitaliseringen är ett faktum kan det vara en god idé att du som chef vågar lita på gamla beprövade metoder. Vilka är då dessa? Affischer och informationsblad i lunchrum och omklädningsrum kan vara en god idé. Hälsoinspiratörer är en annan tillförlitlig kanal. Kanske har organisationen sina egna inspiratörer som kan tänka sig att agera kommunikatörer för friskvård och friskvårdsbidrag? I annat fall kan man ta in inspiratörer som föreläser och sprider inspiration och kunskap om friskvård. Inte minst vad man kan använda friskvårdsbidraget till.

Vilka organisationer har bäst förutsättningar?

Svaret är de arbetsgivare som inte har några begränsningar vad gäller kommunikation och friskvårdspolicy. Inga begränsningar kring vilka aktiviteter som är godkända och inte. Full tillgång till de anställdas e-postadresser vilket gör det enkelt att nå ut. Sist men inte minst ett bidrag på minst 2000 kr/år. Aktiveringsgraden stiger och blir i genomsnitt över 80% om man har ett bidrag på minst 3000 kr/år och tar bort begränsningar.

 

Det finns fler faktorer som spelar roll om ni ska lyckas med hälsoarbetet på arbetsplatsen.

 

Prenumerera på vårt inspirationsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:PersonalförmånerFriskvård

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: