Så lyckas ni med hälsoarbetet på arbetsplatsen.

Skriven av Admin

Välmående medarbetare skapar välmående företag. Har man som arbetsgivare ett aktivt hälsoarbete så skapar man en sund arbetsplats där medarbetarna är friska och närvarande, har mer ork, tål stress bättre, känner mer lugn och balans samt generellt sett är mer nöjda och mer produktiva.

hälsoarbete arbetsplatser

Det finns dock vissa misstag man kan göra som arbetsgivare när man vill få sina anställda att ta bättre hand om sin hälsa. Därför har vi nu samlat ihop de bästa sätten, och de vanligaste misstagen, så att ni kan lyckas fullt ut med ert hälsoarbete samt få både verksamhet och medarbetare i toppform.
 

Vinsterna med ett bra hälsoarbete.

Till att börja med kan vi kika på vad ohälsa egentligen kostar för ett företag. Det är en bra motivation för att ta fram en strategi för att få friskare medarbetare om man kan se vilka kronor och ören det faktiskt rör sig om. Många kostnader syns inte i räkenskaperna men kan man se all den negativa inverkan som ohälsa har, inser man snart vilken bra investering det är att satsa på ett aktivt hälsoarbete.

 • Minskad sjukfrånvaro. Om en medarbetare blir sjuk kan det bli väldigt kostsamt för arbetsgivaren, allra helst om det handlar om en långtidssjukskrivning. Behöver man hitta en ersättare för den sjuke så tillkommer dessutom kostnader för inhyrning, rekrytering, onboarding, utbildning med mera. Träning och hälsofrämjande åtgärder har en positiv effekt på sjukfrånvaro.

 • Minskat produktionsbortfall. Sjukfrånvaro må vara illa men sjuknärvaro är nästan sämre. Om en medarbetare inte mår bra på jobbet, till exempel på grund av ohälsa eller stress, presterar den personen betydligt sämre i sitt arbete. Forskare vid Uppsala universitet har tagit fram siffror som visar att produktionsbortfallet för en anställd som inte mår bra ligger på runt 20-40 %. En anställd som däremot satsar aktivt på träning och hälsa kan öka sin fysiska arbetskapacitet med 20-50 %. Även koncentrationsförmågan och stresståligheten förbättras betydligt.

 • Stärkt arbetsgivarvarumärke. Dagens talanger har nya värderingar och prioriterar en livskarriär där de kan uppnå balans mellan alla delar av livet och må så bra som möjligt. Kan man som arbetsgivare visa att man bryr sig om sina medarbetares välmående på ett aktivt sätt, ligger man steget före konkurrenterna när det kommer till att rekrytera den främsta kompetensen.

Det finns alltså många anledningar till att få de anställda att träna mer, äta bättre, hantera sin stress och ta hand om sin hälsa på alla sätt.

Viktigt att få med de som behöver det mest.

Den kanske största utmaningen med att lyckas med sitt hälsoarbete är att få med alla i det. Det finns alla typer på en arbetsplats, från hurtbullar till soffpotatisar och allt däremellan. Många arbetsplatser som har börjat jobba aktivt med sitt friskvårdsarbete har märkt att det är lätt att få med de som redan är aktiva på något sätt medan det är mycket svårt att nå de som inte alls är intresserade av hälsa eller träning. Ur ett hälsoperspektiv är det dock viktigare att få igång de helt inaktiva än att få de som redan rör på sig att träna mer.

Det vanligaste misstaget många arbetsgivare gör är att tvinga alla till gemensamma friskvårdsaktiviteter. Men one size doesn’t fit all när det kommer till träning och tvång har aldrig varit en bra metod för att skapa bestående förändring. Det är snarare så att en del upplever det som att deras personliga integritet kränks. Då är det mycket bättre att ta hänsyn till medarbetarnas olika förutsättningar, erbjuda flera olika aktiviteter som kan passa alla och satsa mer på motivation och belöningar.

Här är några beprövade och lyckade metoder för att få med alla i hälsoarbetet:

 • Inled hälsosatsningen med en kul och peppande motivationsföreläsning som tar upp hälsa ur ett helhetsperspektiv med kost, rörelse, stresshantering m.m. Framför allt att man tar upp alla de vinster det för med sig i mer ork, bättre hälsa, mer lugn och balans i livet och så vidare.

 • De som är inaktiva och har svårast för att komma igång kan nås med en liknande typ men av personliga samtal som motiverar och hjälper till att hitta en träningsform som passar och känns bra.
   
 • Tipsa om alla de olika aktiviteter som friskvårdsbidraget omfattar så att de anställda kan se hur mycket de har att välja mellan när det kommer till rörelse, träning och hälsa.


Se till att friskvårdserbjudandena matchar medarbetarnas behov.

Ett annat vanligt misstag som arbetsgivare gör är att slänga ut standardinsatser, som till exempel rabatterade eller fria gymkort och fruktkorgar, utan att förankra behovet hos medarbetarna. Men finns det ett glapp mellan vad arbetsgivaren erbjuder och vad de anställda känner att de behöver och tycker att de saknar så kommer både gymkorten och frukterna bara att samla damm. Många anställda upplever det som ett problem att få ihop livsbalansen och även om motivationen finns så kan de ha svårt att klämma in ytterligare en aktivitet i sitt redan späckade schema. De vanligaste önskemålen från de anställda när det kommer till hälsofrämjande insatser är därför en arbetsplatskultur som aktivt främjar livsbalans och hälsa.

För att kunna skapa ett lyckat hälsoarbete som är förankrat hos medarbetarna och verkligen når alla är det en bra idé att skapa en hälsostrategi med tydliga mål.

 • Börja med att formulera målen med friskvårdsarbetet. Vad är det ni vill uppnå rent konkret? Ta reda på hur nuläget ser ut, till exempel sjukfrånvaro och sjuknärvaro, skador etc. Sätt upp mätbara mål för det ni vill uppnå.

 • Involvera medarbetarna i strategin. Fråga alla anställda vad de tycker att de saknar och behöver. Visa vilka möjligheter som finns och berätta vilka aktiviteter friskvårdsbidraget kan användas till så att de kan se alla alternativ som erbjuds.
   
 • Utifrån det kan ni nu skapa en strategi och en åtgärdsplan som passar företagets mål och medarbetarnas behov.
   
 • Kommunicera hälsoarbetet till de anställda så att de känner till vilka möjligheter de har till träning och friskvårdsaktiviteter. Koppla det till incitament som ökar motivationen och får fler att aktivera sig.
   
 • Mät, följ upp och utvärdera. Justera planen vid behov.


Bra tips för att komma igång med hälsoarbetet och involvera alla:

 • Någon form av tävlingsmoment ett bra sätt att komma igång. Till exempel att anmäla sig till ett lopp, bilda ett Korplag som tävlar mot andra företag etc. Eller varför inte något så enkelt som en stegtävling.

 • En annan bra start är en temadag. Avsätt en hel dag för inspirerande föreläsningar, utbildningar, hälsotester, prova på-träning där de anställda kan testa olika träningsformer med mera. Läs mer om kick-off aktiviteter med hälsotema.

 • Har ni redan ett gym på jobbet men ser att det inte används, anlita en personlig tränare vid några tillfällen som kommer dit och instruerar och peppar.

 • Glöm inte det psykosociala friskvårdsarbetet. Få även med stimulerande arbetsmiljö, inflytande, personlig utveckling, psykisk hälsa, stresshantering och glädje i hälsoarbetet.

 • Undvik pekpinnar och måsten i så hög grad som möjligt. Fokusera hellre på gemenskap och glädje.

 

 

Prenumerera på vårt inspirationsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:PersonalförmånerFriskvård

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: