Bli hälsoinspiratör på din arbetsplats.

Skriven av Admin

Som hälsoinspiratör kan du göra mycket för att boosta hälsan på din arbetsplats. Du kan skapa engagemang och aktivitet samt få alla att gemensamt ta hand om sig själv och varandra. I dessa tider, när många fortfarande arbetar en del hemifrån, är det extra viktigt att alla medarbetare tar hand om sin hälsa. Här får du veta vad du kan göra för att förbättra hälsan på din arbetsplats och skapa en friskare och starkare arbetsstyrka.

hälsoinspiratör

Vad gör en hälsoinspiratör?

Att vara hälsoinspiratör handlar i grund och botten om att förmedla kunskap och inspiration kring hälsa, inte bara för att förebygga sjukdom utan för att skapa fysiskt, psykiskt och socialt välmående. Hur det här arbetet ser ut rent konkret varierar naturligtvis beroende på vad ditt företag jobbar med, hur organisationen är strukturerad och vad ni har för möjligheter och behov, men generellt sett kan du som hälsoinspiratör bland annat:

  • Vara ett stöd och ett bollplank för både medarbetare och andra chefer i det långsiktiga hälsoarbetet.
  • Bidra med kunskap, information och idéer som ökar välbefinnandet.
  • Vara med i utvecklingen av organisationens friskvårdssatsningar.
  • Inspirera till, planera, anordna och marknadsföra aktiviteter som förbättrar hälsan på arbetsplatsen.
  • Lyfta hälsan som en strategisk fråga på ledningsnivå.
  • Vara lyhörd för hur personalen mår.
  • Påverka attityder och motivera.
  • Föregå med gott exempel.

En stor del av det här hälsoarbetet går att väva in i dina vanliga arbetsuppgifter. Hälsoinformation kan till exempel vara att gå ut med information regelbundet, kolla av hur medarbetarna mår och vara en del i medarbetarsamtalen. Inte minst kan hälsoaktiviteterna bli en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som det är lag på att bedriva. Att jobba aktivt med hälsa handlar lika mycket om förhållningssätt som de aktiva insatserna. Hälsa är något som bör genomsyra allt i det dagliga arbetet.

Hur du konkret kan arbeta som hälsoinspiratör.

Att främja hälsan på arbetsplatsen låter ju bra men hur gör du då i praktiken? Det behövs strategier och beprövade metoder för att det ska ge resultat i slutändan. När du väl kommer igång som hälsoinspiratör och får in själva tankesättet kommer du att se många olika möjligheter. Här är några uppslag som hjälp för att komma igång och få inspiration.

Lyft fram vinsterna.

Att motivera handlar inte bara om att peppa, utan att peka på de konkreta vinsterna. Vad har personalen och företaget att vinna på att ta hand om sin hälsa? För dina medarbetare är det lätt att se hur livet kan bli bättre; friskvård och fysiska aktiviteter ger bättre hälsa och mer ork, skyddar mot sjukdomar och skador, ökar stresståligheten, förbättrar humöret och det blir lättare att slappna av och att få en bra sömn. Ta gärna in en hälsocoach eller professionell hälsoinspiratör för en motiverande föreläsning där de fysiska och psykiska hälsovinsterna tas upp mer i detalj. Detta går lika bra att göra på kontoret som över en digital föreläsning.

När det kommer till att dra in de andra cheferna och ledningen i hälsoarbetet finns det konkreta siffror på vilka förändringar aktiva friskvårdssatsningar kan föra med sig. De arbetsgivare som jobbar aktivt med hälsa och friskvård samt stöttar sina anställda att leva mer hälsosamt ser en minskning med upp till 30 % av sjukfrånvaron. Vidare visar forskning att otränade medarbetare har så dålig ork att de orsakar ett produktionsbortfall på 20–40 %, medan de som rör på sig och vårdar sin hälsa kan öka sin arbetskapacitet med 20–50 %. Att lyfta fram de här potentiella vinsterna gör att du kan öka hälsoengagemanget i hela organisationen, få med fler på hälsotåget och även få fram mer resurser.

Kartlägg hälsoläget.

Hur mår folk egentligen på din arbetsplats och varför? Finns det något som de saknar? Ett bra sätt att komma igång med hälsoarbetet är att ta reda på nuläget. Extra viktigt när många sitter hemma och arbetar. Samarbeta med företagshälsan för tester, provtagningar, hälsosamtal m.m. Resultaten visar vad som fungerar och vilka eventuella brister som behöver tas itu med samtidigt som du får veta vad din personal har för behov och önskemål. När du vet läget vet du också var du bör lägga ditt krut som hälsoinspiratör.


Satsa på friskfaktorer.

Arbetsmiljöarbetet handlar om att få bort riskerna på arbetsplatsen men ett hälsoarbete handlar mycket om att jobba aktivt och framåt, om att lyfta fram det som fungerar och som faktiskt får människor att må bättre på jobbet. Det här brukar man kalla för friskfaktorer. Exempel på friskfaktorer är bland annat mening och sammanhang i arbetet, bra kommunikation och relationer, inflytande och en bra social arbetsmiljö där alla får komma till tals, ett bra och empatiskt ledarskap, möjligheten att kunna utvecklas i sitt arbete, erkännanden och belöningar. Att lyfta fram friskfaktorer i det dagliga arbetet kommer inte bara att ge positiva effekter på engagemanget och samarbetet, det kommer att ge ringar-på-vattnet-effekter kring hälsa och god arbetsmiljö. När många arbetar digitalt hemifrån blir vikten av bra kommunikation allt viktigare. 


För in hälsosamma rutiner i vardagen.

Behöver alla möten ske i konferensrum eller sittandes framför datorn via Teams? Varför inte ta ett promenadmöte? Ni kommer ut och rör på er, den aktiva mötesformen väcker deltagarna och den ökade blodcirkulationen förbättrar era kognitiva funktioner. Bättre hälsa och bättre idéer på en och samma gång. Se om det finns fler områden där återkommande arbetsaktiviteter även kan bli fysisk aktivitet.


För in hälsa och livsstil i samtalen.

En stor del av arbetet som chef går ut på att prata med medarbetare. Som hälsoinspiratör kan du peppa cheferna på ditt jobb till att lyfta fram hälsan som en naturlig del av de samtalen. Be att de tänker brett – hälsa handlar om så mycket mer än att bara röra på sig, det går att prata om allt från träning och bra kost till stress, psykisk hälsa, bryta osunda vanor m.m. Går det att lyfta egna erfarenheter så gör det. Lyssna av hur medarbetarna mår och vad de behöver för att må bättre.


Delegera.

Du har redan mycket att göra, ta inte på dig för mycket och tro att du ska göra allt själv bara för att du tagit på dig rollen som hälsoinspiratör. Hitta eldsjälarna internt, de som redan har ett engagemang och intresse kring motion och hälsa. Engagera dem som dina med-hälsoinspiratörer och ta till vara på deras engagemang och deras insikter, ge dem möjligheter och resurser att motivera och inspirera fler kollegor.


Erbjud friskvård.

Det finns flera incitament som arbetsgivare kan använda sig av för att få medarbetare att bli mer aktiva och hälsosamma. Exempelvis att ge medarbetare möjlighet att nyttja friskvårdsbidraget. Den förmånen täcker inte bara en rad med olika fysiska aktiviteter, utan omfattar även stresshantering, kostrådgivning, rökavvänjning m.m. Som hälsoinspiratör kan du uppmuntra ledningen till att göra det lätt för personalen att ta hand om sig själva och sin hälsa genom att erbjuda ett generöst friskvårdsbidrag. 


Uppmuntra det roliga och lekfulla.

Handen på hjärtat så kan hälsoinspiration ibland slå över i tvång. De som har längst till att komma igång och leva hälsosammare kan känna sig pressade av det de upplever som hälsohets och kanske inte känner någon motivation alls. För att engagera så många som möjligt kan du som hälsoinspiratör ta till roliga och stimulerande personalaktiviteter som först inte känns så nyttiga som de faktiskt är, till exempel tävlingar om vem som cyklar mest till jobbet, stegtävlingar, vem som sitter minst på jobbet etc. Här kan du ta in hjälp så att du inte behöver dra hela lasset själv. Några av de leverantörer vi samarbetar med är specialiserade på just roliga och engagerande digitala hälsoutmaningar och fysiska aktiviteter som personalen kan delta i via sina egna enheter, på jobbet eller hemifrån. De här lösningarna har bland annat sociala funktioner för att stötta och peppa, möjlighet att koppla utmaningarna till välgörenhet och som en bonus kan resultaten av utmaningarna användas för att mäta hälsoutvecklingen i er organisation.


Som hälsoinspiratör kan du göra en stor skillnad, både för hur personalen och ditt företag mår. 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:Friskvård

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: