Få igång din arbetsplats med hjälp av personalaktiviteter.

Skriven av Admin

En fysiskt aktiv personal är en stark, frisk och engagerad personal som trivs bättre och orkar mer. Att stötta sina medarbetare till att röra på sig mer sänker sjukfrånvaron och ökar både produktionen och motivationen. Tricket är att få alla att börja röra på sig. För en del räcker inte tiden till, för andra handlar det om att hitta motivationen och en del vet inte riktigt var och hur de ska börja. Här kan du som arbetsgivare gå in och peppa och arrangera roliga personalaktiviteter. Att samla personalen kring en fysisk aktivitet är att göra det till en tävling. Det sporrar fler att vilja delta, gör aktiviteterna mycket roligare och inte minst är det bra för teamkänslan.

 aktiviteter arbetsplats

Det finns flera sätt som du kan stötta och aktivera din personal på, till exempel genom att anmäla er som företag till lopp och tävlingar eller genom att arrangera roliga tävlingar inom företaget. Vi ska gå igenom vilka möjligheter som finns, hur det fungerar med friskvårdsbidraget och alla fördelarna med en fysiskt aktiv personal. Ni har bara saker att vinna på att hålla igång!

Därför är det så viktigt och lönsamt med en aktiv personal.

Fysisk aktivitet håller ju oss friska och ger oss mer ork, men det stannar inte där. Medarbetare som rör på sig kan även stärka din verksamhet på många olika sätt, till exempel genom att…

 • Orka mer. I dagens stillasittande arbetsliv är vår allmänna kondition inte den allra bästa. Enligt Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm har nästan hälften av de yrkesaktiva svenskarna i dag en så pass dålig kondition att den gränsar till hälsofarlig. Förutom att stillasittarna har lättare för att bli sjuka orsakar det även en låg prestationsförmåga. En medarbetare med dålig kondition orkar bara använda runt 25 % av sin fulla kapacitet, men däremot kan den som är aktiv öka sin arbetskapacitet med upp till 20-50 %.
 • Bli stresstålig. Den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar i dag är psykisk ohälsa, ofta orsakad av stress. Stress påverkar även våra kognitiva funktioner som minne och koncentrationsförmåga. Regelbunden fysisk aktivitet är ett utmärkt sätt att bli mer stresstålig.
 • Vara friskare. Att röra på sig är bra för hälsan på många sätt. Det här märker inte minst de företag som satsar på att hålla personalen aktiv. Flera av dem ser en minskning av sjukfrånvaron med upp till 30 %.
 • Ha ett högre engagemang. Engagerade medarbetare är en riktig vitaminkick i verksamheten. De ger mer på jobbet, är kreativa, lojala och driver lönsamhet och innovation. Tyvärr visar mätningar att bara 14 % av de anställda i Sverige känner sig engagerade på jobbet. Här är motion och friskvård ett bra sätt att öka engagemanget. En rapport om medarbetarengagemang från SHRM visade att medarbetare som har en bättre hälsa är 32 % mer engagerade och 46 % mer nöjda än de som inte tar hand om sin hälsa.

Ta väl hand om din personal och deras hälsa och de kommer inte bara att må bättre och prestera mer, de kommer att känna sig uppskattade och returnera den omtanken i form av lojalitet, engagemang och god stämning.

 

Anordna personalaktiviteter och engagera fler.

Att få de som redan har en aktiv livsstil att röra på sig brukar inte vara så svårt, men hur når man de där svårflirtade fysiskt inaktiva personerna som är de som behöver motionen som mest? Hur skapar man en förändring i deras beteende? Jo, ett exempel kan vara genom att anordna aktivitetstävlingar där man tillsammans på arbetsplatsen startar en tävling som uppmuntrar till ökad fysisk aktivitet. Det kan till exempel vara att alla anmäler sig till ett lopp av något slag. Det kan också handla om att personalen tävlar mot varandra inom företaget, till exempel i stegtävlingar, träningstävlingar, cykla till jobbet, flest armhävningar eller att man står upp och arbetar så mycket som möjligt.

När hela personalen engagerar sig i någon typ av aktivitetstävling får man flera positiva effekter, till exempel:

 • Man sporrar varandra. Vi människor är sociala och gillar att leka med varandra och utmana varandra. Det blir lättare att känna sig motiverad när man ser hur mycket andra satsar. Det är dessutom lättare att hålla fast vid en aktivitet om man är flera som gör den tillsammans än om man gör den själv och bara har sig själv att svara inför.
 • Det blir lättare att mäta framgång. När personalen tävlar börjar de prata om resultat, hur mycket man utvecklas, delar med sig av knep och insikter. Att det hela tiden händer något och att gränserna flyttas fram gör att det hela tiden känns intressant och spännande.
 • Det blir roligare. Att umgås en timme med sina kollegor under en rolig tävlingsform gör att man glömmer bort att man motionerar och dras in i det roliga.
 • Det bryter ned barriärer. Hierarkierna försvinner när alla har på sig träningskläder och svettas tillsammans. Alla är med på samma villkor och kommer varandra närmare.
 • Det är team-building. När personalen tävlar med eller mot varandra får de mötas under andra former, ställas inför nya utmaningar och se andra sidor av varandra. Tävlingarna gör att de kommer närmare på ett sätt som kanske inte annars är möjligt under det dagliga arbetet och de lär sig att samarbeta och motivera varandra på nya sätt.

 

Olika sorters aktivitetstävlingar.

Du som arbetsgivare kan alltså engagera fler att röra på sig och få flera andra positiva effekter på kuppen. Du har dessutom en mängd olika alternativ att välja på när det kommer till olika aktivitetstävlingar. Det gör att du lättare kan hitta aktiviteter och format som passar alla på arbetsplatsen. Ju fler som deltar, desto roligare blir det för personalen och desto bättre blir hälsoeffekten. 

Här är några exempel på olika tävlingar som du kan anmäla ditt företag och dina anställda till:

 • Hälsoutmaningar som alla kan delta i, till exempel enkla övningar vid skrivbordet där varje övning ger poäng, stegtävling som belönar olika former av rörelse, vem som cyklar mest och så vidare.

 • Olika typer av onlinetjänster som erbjuder internetbaserade motions- och hälsotävlingar där företag från hela Sverige tävlar med och mot varandra under några veckor. Att arbeta tillsammans med partners som är specialiserade på hälsoutmaningar är ett bra sätt att göra aktivitetstävlingarna så spännande, motiverande, effektiva och engagerande som möjligt. De kan erbjuda olika typer av roliga och engagerande digitala hälsoutmaningar och fysiska aktiviteter. Bonusen med deras lösningar är att det går att mäta hälsoutvecklingen hos personalen för att se effekten, samt att det är enkelt att använda sin egen enhet vilket gör att fler kan delta. De här lösningarna har även flera olika sociala funktioner för att stötta och peppa.

 

Tips för att tävlingarna ska bli så roliga och effektiva som möjligt: 

Tänk igenom syftet med aktiviteterna. Är hälsan det viktigaste eller att skapa delaktighet? Välj och utforma aktivitet efter vad det är ni vill uppnå.

Ta en titt på deltagarna och deras förutsättningar. Är din personal äldre och inaktiv eller yngre och van att röra på sig? Ta hänsyn till deras förutsättningar och det blir lättare att engagera fler.

Välj gärna aktivitetstävlingar som har någon form av utjämningssystem i stil med golfens handikapp. Då kan alla i personalen delta och tävla på lika villkor.

 

Friskvårdsbidraget och företagstävlingar.

Friskvårdsbidraget är ett utmärkt sätt att stötta de anställda i att leva mer aktivt men vad gäller egentligen för bidraget i samband med den här typen av företagsaktiviteter och tävlingar?

Till att börja med måste alla anställda erbjudas bidraget på lika villkor för att det ska vara skattefritt. Alla anställda ska erbjudas samma aktiviteter och bidraget ska vara lika stort för alla oavsett var i organisationen de arbetar.

Grundregeln när det kommer till att använda friskvårdsbidraget till personliga startavgifter i olika slags motionslopp är att det är skattepliktigt men om flera anställda deltar i samma lopp kan det räknas som skattefritt, vilket det oftast också gör.

En annan regel är att enstaka motionsaktiviteter inte får kosta mer än 1 000 kronor för att bidraget ska vara skattefritt. I praktiken innebär det här att en del startavgifter är skattefria medan andra inte är det, beroende på vad det kostar att delta i loppet. Vill man satsa på en enklare aktivitet som de flesta i personalen kan delta i är det sällan några problem att nyttja friskvårdsbidraget till det.

När det kommer till appar och digitala tjänster så gäller bidraget för enkla tjänster för registrering av egen träning, och tjänster för tränings- och motionsprogram.

Friskvårdsbidraget kan alltså vara ett stort stöd när det kommer till att arrangera aktivitetstävlingar och hälsoutmaningar på arbetsplatsen. Både företaget och personalen har allt att vinna på det.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:PersonalförmånerFriskvård

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: