Tips på hur ni implementerar en ny förmån.

Skriven av Admin

Ni har omsorgsfullt valt ut en ny förmån för att öka medarbetarnöjdheten, öka engagemanget och möta medarbetarnas behov och önskemål, och det är nu dags att introducera den nya förmånen till medarbetarna. Tyvärr är inte alltid ett informationsmejl från HR tillräckligt för att få ett engagemang kring nya initiativ. Så vad är egentligen det bästa sättet för att introducera en helt ny eller en uppdaterad förmån? Vi har samlat våra bästa tips så att ni enkelt kan få i gång engagemanget och nyttjandet av er nya och fantastiska förmån!

implementera ny förmån

6 tips på hur ni implementerar en ny förmån.

Oavsett om det handlar om att implementera nya förmåner eller förändra en befintlig kan dessa tips vara en bra grund att stå på.

 1. Var överens – om beslutet och om tidsplanen.
  Det kanske känns självklart att ledningsgruppen och chefer är överens om beslutet att implementera nya förmåner, men det är viktigt att vara medveten om att negativitet och ovilja till nya förmåner kan påverka implementeringen av den nya förmånen. Se därför till att alla som har inflytande har förstått såväl beslutet, den nya förmånen och den tidsplan som är satt för implementeringen. Ett bonustips är att redan i det här skedet visa på hur nyttjandet av förmånen kommer att mätas, och vilka målsättningar ni har med den.

 2. Red ut eventuella legala frågetecken.
  Huruvida personalförmåner är skattesubventionerade eller ej är en viktig fråga att reda ut innan förmånen rullas ut. Beroende på vilken förmån som implementeras kan det vara olika regler som gäller.För friskvårdsbidraget får till exempel det totala bidraget ej överskrida 5 000 kr, medan det för lunchförmånen inte finns en sådan gräns, men lunchförmånen är inte heller skattesubventionerad.

 3. Planera kommunikation.
  En förmån ger inget värde om inte de anställda (som ska nyttja förmånen) känner till den. Därför är det viktigt att se över och planera kommunikationen ut till medarbetarna, så att de dels får kännedom om att en ny förmån finns tillgänglig, men framför allt hur de kan ta del av den.

  Vi på Epassi har ett färdigt paket för dig som arbetsgivare, som enkelt kan distribueras till medarbetarna med information om hur förmånerna fungerar och nyttjas på bästa sätt.

  Planera även för löpande kommunikation och aktiviteter för att upprätthålla intresset för förmånssatsningen även efter implementeringen. Att redan från start fundera över hur förmånen ska synliggöras regelbundet ger goda förutsättningar för högt engagemang och nyttjande.

 4. Utse hälsoinspiratörer.
  Vi gör inte som du säger, vi gör som du gör. Och nej, det är inte bara applicerbart på barn, utan lika applicerbart på vuxna. Genom att utse hälsoinspiratörer får ni på ett naturligt sätt ut informationen i organisationen om förmånerna och kan därmed peppa sina kollegor till att nyttja de förmåner som finns. En hälsoinspiratör blir helt enkelt en ambassadör för de hälsoförmåner som existerar och HRs förlängda arm ut i organisationen.

 5. Utvärdera implementeringen.
  När förmånen väl är på plats, ni har kommunicerat ut den till medarbetarna och den har börjat användas är det dags att utvärdera det som har skett. Vad har varit framgångsrikt i implementeringen och vad kan göras bättre till nästa gång? Ta chansen att lära er av det ni precis har genomfört för att lyckas ännu bättre nästa gång ni ska uppdatera eller addera en förmån. Samla de personer som har varit involverade i projektet och gå igenom de insatser som gjorts och den eventuella feedback som har kommit in. Se till att dokumentera det som varit framgångsrikt och det som kan förbättras så att ni kan dra nytta av de kunskaperna vid nästa förmånsintroduktion.

 6. Följ upp målsättning och nyttjandegrad.
  För att säkerställa att förmånerna används är det viktigt att få ut data på nyttjandegraden. Stäm löpande av hur förmånen nyttjas och hur den uppfattas av medarbetarna för att även fortsatt kunna vara relevant för organisationen. En förmån finns för att tillföra värde för medarbetarna och dig som arbetsgivare. Vi på Epassi ser till att följa upp nyttjandegraden med dig som arbetsgivare och ger dig till exempel möjlighet att i realtid följa nyttjandegraden i vår friskvårdsportal, så att ni enkelt ska kunna se att förmånen tillför värde för era medarbetare.

 

Att erbjuda personalförmåner till sina medarbetare är ett effektivt sätt att öka medarbetarengagemanget och bygga ert arbetsgivarvarumärke. Med en bra plan för att göra förmånerna tillgängliga och uppmärksammade för medarbetarna har ni de bästa förutsättningarna för att skapa engagemang och intresse för er nya förmånssatsning.

Som ledande aktör inom hälsoförmåner i Norden vet vi vad som fungerar och är gärna ert bollplank och ert stöd i processen att implementera eller uppdatera era hälsoförmåner.

Här hittar du tips på hur ni hittar rätt i förmånsdjungeln och hur ni kickstartar ert hälsoarbete för att boosta era medarbetares hälsa.

 

Vill du veta mer om Epassis förmåner och hur vi på Epassi kan stötta dig i ditt arbete med att skapa en attraktiv arbetsplats? Fyll i vår intresseanmälan så berättar vi mer!

 

Intresseanmälan.

 

Ämnen:Personalförmåner

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: