Så bygger du teamkänsla vid distansarbete.

Skriven av Admin

Efter snart två år med rekommendationen om distansarbete för alla som har möjlighet så har det för många blivit normen. Det känns inte längre konstigt att inte träffa sina kollegor eller sin chef regelbundet i korridoren, i lunchrummet, eller på ett möte. Den sociala samvaron på kontoret har därmed blivit digital och på många vis annorlunda.

 

teamkänsla distansarbete

Social samvaro är ett viktigt fundament för att skapa en attraktiv och frisk arbetsplats. Genom den sociala samvaron skapar vi känsla av tillhörighet och gemenskap. Medarbetare som känner sig delaktiga i gemensamma mål och att gruppen arbetar tillsammans både mår och presterar bättre i sitt dagliga arbete. Det är därför viktigt att arbeta med den sociala samvaron och att skapa en känsla av gemenskap, något som kan vara mer utmanande när vi inte längre möter varandra i vardagen.

Skapa förutsättningar för småprat på distans.

Den största skillnaden många upplever med distansarbete är att de vardagliga och spontana samtalen som tidigare skedde vid kaffemaskinen eller när man möttes i korridoren har försvunnit. Helt enkelt småprat som på många sätt är nödvändiga i relationsbyggandet på en arbetsplats. För många har detta inneburit att en del möten numera inleds med en längre informell del när alla mötesdeltagare får uppdatera varandra om mer vardagliga ting, och även om det är ett sätt att bygga relation är det inte jämförbart med småpratet som annars sker naturligt på arbetsplatsen.

Till exempel har måltiden alltid varit en samlingspunkt för relationsbyggande, vilket på arbetsplatsen har varit synonymt med kaffe- och lunchraster. I samband med att vi äter utsöndras nämligen måbra-hormonet Oxytocin, som i sin tur förstärker känslan av gemenskap med de personer vi delar måltiden med. När arbetsdagen nu spenderas utanför kontorsmiljön försvinner den här naturliga samlingspunkten. Detta är något man som arbetsgivare behöver vara medveten om, och skapa förutsättningar för att möta behovet av småprat kollegor emellan. Det kan till exempel handla om att uppmuntra till att ringa upp en kollega när man tar en kaffe eller att bjuda in till gemensam fika varje vecka, eller kanske att boka in att ta en gemensam lunchpromenad (tillsammans om man bor nära, eller över telefon om man har långt till varandra).

Risk för ensamhet och isolering.

Att arbeta på distans har tyvärr medfört att risken för isolering har ökat. Detta kan kopplas till att vi har haft behov av att följa rådande restriktioner, att tidigare mötesplatser har försvunnit eller begränsats, eller på grund av oro för den egna hälsan. Den upplevda känslan av ensamhet var något som hade ökat redan innan pandemin, men som ytterligare har förstärkts under corona-pandemin.

Eftersom vi människor är flockdjur är den sociala samvaron viktig för oss, och för en del människor är arbetsplatsen deras enda sociala beröringspunkt. Vilket medför att distansarbete kan förstärka känslorna av isolering och ensamhet. Något som kan medföra sämre mående och även öka riskerna för missbruk. Därför är det viktigt att fortsätta arbeta aktivt med teamkänsla och relationsbyggande även när vi arbetar på distans.

Gör en omstart av sociala aktiviteter.

Som arbetsgivare och chef är det viktigt att ta ansvar för sitt teams och sin organisations sociala samvaro, och att möjliggöra för sociala aktiviteter. Det är viktigt att komma ihåg att de sociala aktiviteterna som initieras inte kan ses som enskilda insatser, utan något som behöver arbetas med löpande. I början av pandemin var motivationen troligtvis hög när det gällde att hitta på nya former av digital samvaro, men då det digitala livet nu har blivit vardag är de teambuildande aktiviteterna inte längre högt upp på prioriteringslistan.

Vi har samlat några förslag på enkla åtgärder för att skapa sociala samvaro vid distansarbete:

 • Uppmuntra till samtal framför chatt eller mejl.
  Att ringa till sina kollegor för att ställa sina frågor eller för att be om hjälp ger möjlighet till att bygga relationer och att prata om saker som inte bara rör arbetet. Som chef är det viktigt att föregå med gott exempel och initiera samtal framför att skicka ytterligare ett mejl.
 • Digitala teambuildingaktiviteter.
  Med olika typer aktiviteter med enbart syfte att bygga teamkänslan ges möjlighet att lära känna varandra under lättsamma former, ofta med olika typer av tävlingsmoment. Det finns en uppsjö av olika aktiviteter att testa på, och minst lika många företag som kan hjälpa dig på vägen. Förslag på aktiviteter skulle bland annat kunna vara:
 • Gemensamma steg- eller aktivitetstävlingar.
  Sätt ett gemensamt mål på antal steg eller träningsaktiviteter som ska genomföras under en tidsbestämd period. Antingen kan detta sättas på individnivå eller som en grupp, det kan med fördel användas i hela organisationen där de olika avdelningarna tävlar mot varandra.
 • Matlagningskurs.
  Detta går att göra antingen genom att boka in en professionell kock eller mindre avancerat med en ur teamet. En maträtt bestäms i förväg, och samtliga deltagare får antingen ingredienserna hemlevererade eller en inköpslista inför aktiviteten. Sedan är det precis som vilken matlagningskurs som helst. Fast digitalt!
 • Rita och gissa.
  Den klassiska rita och gissa-leken Pictionary men digitalt! Det är enkelt att komma igång med till exempel Scribbl, och många skratt utlovas när gruppens kreativitet och känsla för konst prövas.
 • Gemensamma måltider och kafferaster.
  Som tidigare nämnt så är måltiden en viktig källa till välmående och till att bygga relationer. Och även om ni nu tar era raster på olika håll kan det vara en bra idé att boka in gemensamma lunch- och kafferaster över Teams eller Zoom, för att bibehålla känslan av att dela en måltid tillsammans.

 

Oavsett hur du och ditt team arbetar med att skapa teamkänsla är det viktigt att ni hittar en form som passar för er, och att utvärdera om något behöver förändras för att skapa en ännu bättre arbetsmiljö på distans.

Läs ytterligare fem handfasta tips för att skapa teamkänsla på distans att  testa med dina medarbetare.

Vill du veta mer om hur vi på Epassi kan stötta dig i ditt arbete med att skapa en attraktiv arbetsplats med attraktiva förmåner? Fyll i vår intresseanmälan så berättar vi mer!

 

Prenumerera på vårt inspirationsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:Personalförmåner

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: