Studie visar: Att investera i anställdas välmående ökar deras engagemang.

Skriven av Admin

investera

Den stora studien om personalförmåner 2023, som utfördes av forskare på Aalto University of Business, visar tydligt hur viktigt det är för arbetsgivare att satsa på välmående. Studien avslöjar även en stor klyfta mellan arbetsgivare och deras anställda. Arbetsgivare tror nämligen att deras organisation gott och väl lyckas i arbetet med att öka välmåendet på arbetsplatsen, men medarbetarna håller inte alls med.  

Läs Den stora studien om personalförmåner 2023 här. 

 

Att investera i välmående driver engagemang. 

Studien visar att majoriteten av anställda i Sverige tror att de skulle vara mer engagerade i sitt arbete om deras arbetsgivare prioriterade att investera i deras välmående snarare än att endast fokusera på löneökningar. Och endast 20 procent av arbetstagarna håller inte med om att arbetsgivarens investeringar i deras välmående engagerar dem mer än en löneökning. Detta understryker vikten av att betrakta medarbetarnas förmåner som ett kraftfullt verktyg för att öka motivation och engagemang på arbetsplatsen. 

 

Arbetsgivare lyckas inte stötta medarbetarnas välmående så väl som de själva tror. 

Vi har alltså fastslagit att investeringar i välmående är otroligt viktigt för att bibehålla medarbetarnas engagemang. Dock avslöjar studien slående skillnader i hur arbetsgivare och medarbetare uppfattar organisationens insatser. Medan cirka fyra av fem arbetsgivare tror att deras organisation stöder både det fysiska och mentala välmåendet hos deras medarbetare, upplever inte ens hälften av medarbetarna att deras arbetsgivare faktiskt prioriterar deras fysiska välmående. Ännu värre är att inte ens fyrtio procent av medarbetarna anser att deras arbetsgivare upprätthåller deras mentala och känslomässiga välmående. Arbetsgivare måste alltså rannsaka sig själva och börja prioritera medarbetarnas välmående omgående för att bryta denna negativa trend. 

 missnöjda (1) (kopia)

Hur kan man som arbetsgivare då förbättra personalens välmående?  

I undersökningen fick arbetsgivare och arbetstagare bedöma vilka faktorer som de ansåg bäst skulle förbättra det personliga välmåendet på arbetsplatsen. Resultatet avslöjar en stor klyfta mellan arbetsgivarnas och medarbetarnas perspektiv gällande vilka nyckelfaktorer som bidrar mest till ökat välmående. 

Arbetsgivare ansåg att aktiviteter som främjar öppen dialog, såsom samtal där man lyssnar och svarar på feedback var den viktigaste aspekten för att öka välmåendet. Medarbetare å andra värderar flexibla arbetstider högst av allt – något som arbetsgivare inte alls ser som lika viktigt och därmed riskerar att se förbi medarbetarnas behov.  

En annan märkbar skillnad är vikten som läggs vid olika typer av evenemang. Medarbetare värderar överraskande nog evenemang för ökad sammanhållning (så som AWs eller teambuilding-aktiviteter) mycket högre än arbetsgivarna – vilka rankade denna faktor lägst av alla faktorer på listan.  

 

Kort sagt – spara inte in på organisationens hälsoarbete. Genom att fokusera på medarbetarnas välmående kan organisationer främja en positiv arbetsmiljö, förbättra engagemanget och skapa en stark relation mellan arbetsgivare och medarbetare. Det är avgörande för arbetsgivare att inta ett proaktivt tillvägagångssätt och initiera åtgärder för att förbättra medarbetarnas välmående, både fysiskt och mentalt – innan missnöjet har slagit rot. Epassi arbetar varje dag för att öka välmåendet på arbetsplatser runt om i norra Europa. Hur kan Epassi hjälpa er?  

 

Läs Den stora studien om personalförmåner 2023 här.  

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:Friskvård

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: