Risk för missnöje: Arbetsgivare prioriterar fel förmåner enligt medarbetarna.

Skriven av Admin

budget

I dagens konkurrensutsatta arbetsmarknad måste arbetsgivare inse vikten av att erbjuda attraktiva förmåner för att attrahera och behålla kvalificerad personal. En nyligen genomförd studie avslöjar dock en betydande klyfta mellan arbetsgivares investeringsprioriteringar och anställdas önskemål när det gäller förmåner. I den här artikeln går vi in på de viktigaste resultaten och insikterna från studien och belyser det faktum att även om arbetsgivare ökar sin förmånsbudget, så fördelas resurserna inte till de områden som är viktigast för de anställda. 

 

Hälften ökar sina investeringar i personalförmåner för 2024. 

Aalto University of Business, tillsammans med Epassi, genomförde under våren 2023 en stor studie som kartlade likheter och skillnader i hur arbetsgivare och anställda ser på personalförmåner. Läs hela rapporten här. Resultaten visar att svenska organisationer i genomsnitt förväntar sig att öka sin totala förmånsbudget från 2023 till 2024 med drygt 9 procent. De arbetsgivare som planerar att investera mer i personalförmåner (48,3 procent) anser utökade förmåner som ett mer genomförbart alternativ för att möta de stigande levnadskostnaderna, jämfört med lönehöjningar. Dessa arbetsgivare ser också förmåner som en avgörande aspekt för att motivera sina anställda och öka deras engagemang. 

 

Vad är anledningen till att en del arbetsgivare inte ökar förmånsbudgeten? 

En något mindre andel av arbetsgivarna (45,8 procent) förväntar sig inga förändringar i förmånsbudgeten för 2024. Beslutet motiveras av de ekonomiska utmaningar och budgetbegränsningar som många står inför samt ett behov av stabilitet i det befintliga förmånspaketet. Dessa arbetsgivare prioriterar att bibehålla status quo och undvika stora förändringar i ekonomiskt tuffa tider. 

En liten andel av arbetsgivarna (5,8 procent) planerar att minska sina investeringar i personalförmåner. Inflationen anges som den främsta orsaken till detta beslut. Vissa arbetsgivare prioriterar också mindre höjningar av grundlönerna framför en utökning av förmånspaketet.  

 

Många arbetsgivare prioriterar fel personalförmåner enligt medarbetarna.  

Trots ökade investeringar i förmåner finns det en tydlig diskrepans mellan arbetstagarnas önskemål och arbetsgivarnas resursfördelning. En betydande majoritet av de anställda värderar satsningar på fysisk hälsa och utbildningsmöjligheter högst, medan arbetsgivarna främst prioriterar försäkringar och beroendevård. Om arbetsgivare inte lyckas möta de anställdas önskemål kan de riskera att gå miste om kompetent personal. Undersökningen visade nämligen att 78,4 procent är villiga att byta arbetsplats om de erbjuds bättre personalförmåner på det nya jobbet. 

Denna klyfta kan påverka de anställdas tillfredsställelse och långsiktiga engagemang negativt. Genom att satsa på ett förmånspaket som speglar anställdas behov och önskemål kan arbetsgivare stärka relationen till medarbetarna och skapa en positiv arbetsmiljö som främjar tillväxt och framgång. Satsa på personalförmåner som faktiskt uppskattas av medarbetarna. Epassi erbjuder lunchförmån, friskvårdshantering och cykelförmån, anmäl ert intresse för Epassi här. 

 

Läs Den stora studien om personalförmåner 2023 här.  

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:Friskvård

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: