Personalförmåner i mobilen kan leda till bättre work-life balance.

Skriven av Admin

balance

I dagens moderna arbetsliv spelar digitala lösningar en allt större roll, och det inkluderar även hanteringen av personalförmåner. En nyligen genomförd studie från Aalto University avslöjar att anställda upplever att tillgången till förmåner via mobilen har en positiv inverkan på deras välmående.  

 

Förmånsappar främjar work-life balance. 

En majoritet av anställda i Sverige (57 procent) tror att tillgång till personalförmåner via mobilapplikationer kan bidra till en bättre balans mellan arbete och privatliv. Den siffran är ännu högre i Stockholmsregionen, där nästan sju av tio anställda (69,9 procent) upplever att förmånsappar kan hjälpa dem att uppnå en bättre work-life balance. Med tanke på den ökande efterfrågan på flexibilitet och balans mellan arbetsliv och fritid så blir den här insikten viktig för arbetsgivare att uppmärksamma. Har era medarbetare tillgång till sina förmåner genom mobilen i dagsläget? Om inte är det dags att se över er förmånslösning. Börja leta efter en mobil lösning som med små medel kan göra stor nytta genom att öka det upplevda välmåendet på arbetsplatsen. Läs mer om hur Epassis mobila förmånslösning kan hjälpa er.  

 

Vikten av påminnelser och recensioner i förmånsappar. 

En annan intressant upptäckt från studien är hur mycket anställda värdesätter påminnelser om förmåner som snart löper ut. Man kan ju tänka sig att ytterligare notiser som pockar på ens uppmärksamhet bara orsakar irritation och stress, men så var inte fallet här. Mer än tre av fyra anställda i Sverige anser att sådana påminnelser avsevärt hjälper dem att planera sin användning av förmåner. Dessutom tycker de att det är värdefullt att kunna se andra användares recensioner av platser där de själva kan nyttja sina förmåner. Faktum är att hela 58 procent anser att möjligheten att kunna se kundbetyg och recensioner skulle göra det lättare att välja var de själva ska använda sina förmåner. 

 

Varför nyttjas inte alla förmåner? 

Trots att mobilapplikationer gör förmåner mer tillgängliga än någonsin tidigare så lämnas fortfarande nästan en tredjedel av förmånerna outnyttjade av medarbetarna. Frågar man arbetsgivarna om detta så beror det på att medarbetarna helt enkelt glömmer bort att nyttja förmånerna inom den givna tidsramen. Om vi å andra sidan frågar medarbetarna själva så menar de att orsaken till underutnyttjandet är att förmånsvärdet inte täcker kostnaderna för de aktiviteter som de är intresserade av. Detta indikerar ett behov av att arbeta med att skapa balans mellan förmånsvärde och medarbetarnas faktiska behov och intressen. Att öka förmånsvärdet och därmed aktivera fler medarbetare kan ge en hög ROI (return of investment) på den ökade förmånsinvesteringen. Läs mer om ROI av att investera i medarbetarengagemang här. 

 

Det är alltså tydligt att tillgång till förmåner via mobilen har en positiv inverkan på anställdas välmående. Förmånsappar främjar en bättre work-life balance och möjliggör enkel åtkomst till förmåner som främjar hälsosammare vanor. Det är viktigt för arbetsgivare att fortsätta investera i digitala lösningar och plattformar som tillhandahåller förmåner på ett användarvänligt sätt. Genom att förstå medarbetarnas behov och preferenser kan företag skapa en arbetsmiljö som främjar trivsel och välmående hos sina anställda. 

 

Läs Den stora studien om personalförmåner 2023 här.  

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:Friskvård

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: