ROI av att investera i medarbetarengagemang.

Skriven av Admin

engagemang (2)ROI av att investera i medarbetarengagemang.

Idag befinner vi oss i ett maktskifte där arbetsgivare får anpassa sig efter arbetstagare snarare än tvärtom. Kandidater kan i större utsträckning välja och vraka bland jobben och är dessutom inte är lika rädda för att säga upp sig om de inte är nöjda eller tillfredsställda med sin arbetsplats. Att enbart locka med höjda löner är heller inte lika attraktivt längre, då medarbetaren istället ser till meningsfullhet, passion och välmående. Det är naturligtvis väldigt positivt att allt fler vågar och har möjligheten att ställa krav på sina arbetsgivare, men det resulterar också i att företag måste jobba allt hårdare för att möta den nya marknaden och inte riskera att förlora bra personal.  

Genom att investera i just välmående så kan ni öka medarbetarengagemanget markant, vilket spiller över i såväl ökad produktivitet som i lägre personalomsättning. Några enkla knep arbetsgivaren kan ta till för att boosta detta är att erbjuda ett generöst friskvårdsbidrag, subventionerade luncher eller andra typer av förmåner som stärker medarbetarnas hälsa.  

 

Hur motiverar man ökad investering i medarbetarna? 

Samtidigt som kraven ökar blir det även allt viktigare att kunna motivera den här typen av investeringar. Hur motiverar vi den extra kostnaden av exempelvis ett friskvårdsbidrag eller en lunchförmån? Jo, då kan det vara bra att kika på vad vi faktiskt får tillbaka av dessa satsningar. ROI (Return of Investment) är ett nyckelbegrepp inom ämnet, och syftar till det mått som företag kan använda för att mäta och utvärdera hur mycket de får tillbaka från investeringar av olika slag. Inom medarbetarengagemang handlar det om att se vad satsningarna på personalen ger för utdelning både kort- och långsiktigt.  

 

ROI av att satsa på medarbetarengagemang.  

1. Minskad personalomsättning. 

Att ersätta personal är mycket kostsamt, därför är det viktigt för företag att göra allt de kan för att öka medarbetarengagemanget och därmed kunna behålla talanger på arbetsplatsen. För att bryta ner detta i siffror – det kostar upp till 400 % av en månadslön att ersätta en medarbetare när det gäller seniora resurser. Det om något borde motivera företagen att hålla hårt i sina anställda. Det har även visat sig att företag med lågt medarbetarengagemang har mellan 18 % till 43 % högre personalomsättning jämfört med företag som har mer engagerad personal.  

 

2. Större kundnöjdhet. 

Vad har kundnöjdhet med medarbetarengagemang att göra? Jo, det som händer på insidan av en organisation präglar även hur den uppfattas från utsidan. Nöjda och drivna medarbetare skapar glada kunder, då de tenderar att leverera bättre service. Studier visar att team med hög engagemangsnivå har upp till 10 % högre kundlojalitet jämfört med andra team, vilket visar hur mycket engagemanget smittar av sig utåt.  

 

3. Ökad produktivitet. 

Produktiviteten visar sig självklart i olika form på olika typer av företag, och påverkas av många fler faktorer än just medarbetarengagemanget. Men forskning visar att team som har höga nivåer av medarbetarengagemang kan bli uppemot 20 % mer produktiva av bara farten. Och det kanske inte är så konstigt – känner man en stor tilltro och respekt till arbetsgivaren så vill man ju också göra sitt yttersta för att driva företaget framåt. 

  

Slutsats: börja satsa på medarbetarnas engagemang. 

Utöver minskad personalomsättning, ökad produktivitet och större kundnöjdhet så finns det ytterligare fördelar, om än lite svårare att mäta, med att investera i medarbetarupplevelsen. Företagets arbetsgivarvarumärke får sig ett positivt uppsving av nöjda medarbetare, då dessa kan agera som ambassadörer utåt mot potentiella talanger. Vissa menar även på att företagets innovationskraft blir starkare tack vare engagerade medarbetare som ständigt vill utvecklas.  

Det finns alltså flera mätbara fördelar med att satsa på en engagerad personalstab – så börja arbeta med att höja engagemanget redan idag.  

 

Lästips:

I vårt blogginlägg Så behåller ni medarbetare ger vi tips på hur ni ökar välmåendet på arbetsplatsen så att medarbetarna trivs och vill stanna kvar.   

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:PersonalförmånerFriskvård

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: