Så behåller ni medarbetare.

Skriven av Admin

Att attrahera rätt kompetens är idag en stor utmaning för många företag. För att inte riskera att förlora värdefull personal är det därför superviktigt att de talanger som redan har rekryterats faktiskt stannar kvar. Men varför råder det en sådan kompetensbrist? Och vad kan ni som företag göra för att behålla era medarbetare? Vi har listat 6 punkter med värdefulla tips kring hur ni säkerställer att medarbetarna trivs och stannar kvar på företaget.  

behålla medarbetare kompetensbrist

Kompetensbristen ökar. 

Det är svårare än någonsin tidigare att rekrytera rätt kompetens. Vart fjärde företag upplever idag en brist på lämplig kompetens enligt Tillväxtverkets undersökningar. Självklart skiljer sig statistiken mellan olika branscher – inom nöjesbranschen är andelen lägre, medan bygg-, transport- och tillverkningssektorerna är extra hårt drabbade. Där anger hela 50 % av de tillfrågade företagen att de upplever tillgång till lämplig arbetskraft som det största hindret för tillväxt.  

Men det är inte bara svårt att rekrytera – det är även kostsamt. Fackförbundet Visions granskning visar att det i snitt kostar drygt 500 000 kr att anställa en ny medarbetare. Sedan tar det ungefär 18 månader innan den nyanställde når sin fulla produktionskapacitet i arbetet.  

  

Varför är det så svårt att rekrytera? 

Ja, hur kan det vara så svårt för företagen att hitta rätt personal? Det är väl ständigt massor av människor som är på jakt efter ett nytt jobb? Orsakerna till kompetensbristen är många, där en stor anledning är att arbetssökande ställer allt högre krav på arbetsgivaren. Vi letar idag efter en arbetsplats som tar hänsyn till livspusslet och erbjuder flexibla arbetstider med möjlighet till distansarbete. Det har även blivit allt viktigare att de värderingar som företaget arbetar mot överensstämmer med individens egna, och att det finns utrymme för personlig utveckling. Se därför till att leva upp till dessa önskemål, och lägg både tid och pengar på att investera i era medarbetare.  

  

Så behåller ni era medarbetare. 

När ni lyckats rekrytera en ny talang, är det bara att klappa sig på axeln och nöjt luta sig tillbaka då? Nej inte riktigt. Med en så utbredd kompetensbrist är det viktigare än någonsin att hålla kvar medarbetarna, och det kräver jobb från arbetsgivarens sida. Generellt sett handlar det om att se till medarbetarnas välbefinnande. Nedan har vi listat några viktiga punkter att se över för att säkerställa att era medarbetare trivs och stannar kvar.  

  

  • Möjlighet till utveckling. Se till att det finns utvecklingsmöjligheter för de anställda. Just möjlighet till personlig och professionell utveckling på jobbet anses skapa motivation och rankas högt i undersökningar som något medarbetare värdesätter på arbetsplatser. Erbjud därför interna utbildningar och chansen att bli befordrad till mer avancerade roller inom företaget för att minimera risken att medarbetarna söker sig vidare av karriärmässiga skäl.  

  

  • Hälsofrämjande satsningar. Medarbetare som mår bra presterar bra – och stannar kvar. Satsa därför på hälsofrämjande initiativ som verkar utöver de rent jobbrelaterade insatserna. Ett bra första steg är att erbjuda ett generöst friskvårdsbidrag som kan nyttjas till välgörande aktiviteter så som träning eller massage. Utöver det kan ni bjuda på frukost, starta en träningsgrupp, anordna bokklubb eller bjuda in till inspirationsföreläsningar. Det finns mycket att göra för att öka välmåendet på arbetsplatsen, se över vad ni kan göra på just er arbetsplats redan idag.  

  

  • Frihet och eget ansvar. Skapa ett arbetsklimat som ger utrymme för kreativitet och självständighet hos medarbetarna. Säkerställ att varje individ känner sig lyssnad och litad på. Med en ökad känsla av att själv kunna påverka sin arbetssituation får medarbetarna möjlighet att visa sin fulla potential och känna sig värdefulla för företaget.  

  

  • Flexibilitet och livsbalans. Den förändrade arbetssituationen som uppstod till följd av pandemin fick allt fler att upptäcka fördelarna med hemarbete. Den där timmen i restid till kontoret kan nu istället läggas på familj och intressen. Och just balans mellan hem och arbete är det som vi svenskar rankar allra högst i undersökningar kring vad vi värderar på arbetsplatsen. Se därför över era möjligheter kring hemarbete och flextid, så att medarbetarna får balans i livspusslet och därmed också ett ökat välmående.  

  

  • En god företagskultur. Att erbjuda en härlig stämning på arbetsplatsen är en viktig hörnsten både när det kommer till att attrahera ny personal men även för att behålla befintliga kollegor. Det finns mycket du som arbetsgivare kan göra för att värna om företagskulturen, där fokus vanligtvis ligger på att skapa gemenskap och öppenhet mellan medarbetarna. Läs våra tidigare artiklar kring hur ni kan stärka sammanhållningen genom roliga personalaktiviteter, eller inspireras kring hur ni kan behålla teamkänslan även vid distansarbete. 

  

  • Förmåner utöver lönen. Det har visat sig att lönens betydelse för hur nöjda vi är på jobbet är mindre i Sverige jämfört med de flesta andra länder. Vi värderar alltså andra faktorer högre, där välmående på arbetsplatsen ligger i topp. Så – hur kan du som arbetsgivare öka motivationen bland medarbetarna om lönen inte är lika betydelsefull? Jo, genom att erbjuda värdefulla förmåner så som lunchkort och friskvårdsbidrag som boostar medarbetarnas välbefinnande. Läs mer om Epassis hälsobringande förmåner här 

  

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:Friskvård

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: