Förmånstrender 2022.

Skriven av Admin

Under de senaste åren har en förändring skett när det kommer till personalförmåner. Många arbetsgivare har numera ett större fokus på individanpassningar, och har gått från traditionella till digitala lösningar istället för att ha en snäv syn på förmåner. Vilka fler förmånstrender har vi sett under 2022? Läs vidare för att ta del av våra spaningar!

förmånstrender 2022

Arbetsgivare har alltid tävlat om talanger, men de senaste åren har konkurrensen blivit hårdare allteftersom fler och fler medarbetare ser sig om efter nya jobb. Under och efter pandemin har gapet mellan medarbetare och arbetsgivare när det kommer till att bibehålla talang blivit allt mer uppenbart. En av de viktigaste tillgångarna att se över när det kommer till arbetsgivarvarumärket och att behålla och tilltala talanger är ens förmånspaket. Två trender som har blivit särskilt tydliga under det gångna året, och som vi bara kommer att se allt mer av framöver, är att ha individen i fokus samt att det sker en förflyttning mot digitala lösningar.

Men det är inte bara individfokuset och digitala lösningar som har trendat, utan även hur arbetsgivare arbetar med sina förmåner och förmånsstrategier. Tidigare har arbetsgivare främst uppdaterat och/eller bytt ut förmåner i samband med årsskiftet, men under 2022 såg vi att förmåner ses över mer regelbundet och implementerades löpande under året.

Individen i fokus.

”Vi kan se att anställda är mer kritiska mot sin arbetsgivare och värderar personalförmåner i högre grad än tidigare”, säger John Lindström, Head of Business för Epassi Finland. ”Det innebär att arbetsgivare har blivit alltmer medvetna om behovet av att individanpassa förmåner och samtidigt titta på en större bredd av förmåner än tidigare.”

I och med den stora mångfalden i dagens arbetskraft när det kommer till ålder och syn på arbetsplatsen är det viktigt att personalförmånerna ger värde till både medarbetaren och arbetsgivaren. Likväl som det finns ett behov av att ge medarbetaren möjlighet att välja fritt bland de förmåner som arbetsgivaren erbjuder.

”I Sverige kan vi se att många arbetsgivare stärker sina förmånspaket, där de kanske erbjuder ett färre antal förmåner men de håller högre kvalitet och är av högre vikt för medarbetarna. Vi kan också se en trend av att många kikar på flexibla förmånslösningar, där medarbetaren på egen hand kan anpassa förmånerna till sitt behov”, säger Åsa Severgårdh, Head of Business för Epassi Sverige.

Välmående ökar i intresse.

Innan pandemin slog till var de populäraste förmånerna bland Epassis kunder i Finland Måltid och Sport & Kultur. Förmåner som fortfarande efterfrågas och har fortsatt högt intresse, men ett ökat intresse kan ses när det kommer till förmåner inom kategorin för välmående, så som massage och tand- och sjukvård.

”Under pandemin har vi sett en enorm ökning hos arbetsgivare att erbjuda förmåner inom välmående. Även om vi sedan tidigare haft kunder inom förmånskategorin så exploderade behovet i samband med pandemin, och idag erbjuder majoriteten av våra kunder förmåner inom välmående till sina anställda”, säger John på Epassi Finland.

I Sverige har friskvård legat i topp bland förmåner under en längre tid, och trenden ser inte ut att vika den närmsta tiden. Förmåner i form av försäkringar, pension och andra hälsorelaterade förmåner har dock ett ökat intresse och fortsätter vara populära förmåner att erbjuda sina anställda. 

Allt mer digitalt.

En annan tydlig trend är hur vi numera har rört oss mer och mer mot digitala förmåner och användarbaserade betallösningar. I Finland har intresset ökat för att erbjuda förmåner vars finansiering baseras på nyttjandegraden, då allt fler arbetsgivare uppmärksammats på risken att erbjuda och betala de förmåner som inte nyttjas och därmed brinner inne.

Epassis digitala förmånslösning, där förmånen betalas först i samband med nyttjade och där förmånen alltid är tillgänglig i medarbetarens mobiltelefon (utan något behov av distribution av en fysisk produkt), har varit väl anpassad till de ständigt föränderliga behoven.

”I Sverige minskade användningen av lunchkuponger i pappersformat i samband med att Rikslunchen tog sig in på lunchförmånsmarknaden 2009, och papperskuponger har därmed inte nyttjats på länge till förmån för betalkortet. De senaste åren har vi även kunnat se en ökning av mobila betalningar i samband med att allt fler banker har öppnat upp möjligheten att ansluta sig till mobila betalningslösningar. En utveckling vi även kunnat se när det kommer till anslutningsgraden till de mobila betalningslösningar vi erbjuder beträffande lunchförmånen”, säger Åsa på Epassi Sverige.

En trygg arbetsplats, på kontoret och på distans.

Kommer den hybrida arbetsmodellen att bestå även framåt? Något vi lärt oss från pandemin är att framtiden är oviss. Behovet av att erbjuda en trygg återgång till kontoren har varit en aktuell fråga under året hos många arbetsgivare, och i samband med det hur man kan minska risken för smittspridning för medarbetarna.

Ett nytt behov av hemmautrustning.

Eftersom distans- eller hybridarbete har blivit standard under 2022 för många medarbetare inom tjänstemannasektorn har nya behov uppstått. Våra arbetsplatser är vanligtvis utrustade med ergonomi i fokus – för att minska risken för skador och påfrestningar i vår direkta arbetsmiljö. När vi nu fått göra om våra hem till arbetsplatser har ergonomin ofta fått stå tillbaka. 

I samband med att distansarbete rekommenderades i såväl Sverige som Finland i början av 2022 uppstod ett behov av att säkerställa att medarbetarna hade en tillräckligt bra arbetsmiljö hemma. Och även om många nu har  återvänt till sina fysiska arbetsplatser är det möjligt att vi inte kommer att arbeta heltid på kontoren den närmaste tiden, om ens någonsin. För att säkerställa att medarbetarnas hemmakontor är utrustade på ett tillfredsställande sätt är det viktigt att som arbetsgivare erbjuda utrustning som möter dessa behov, oavsett om det är på distans eller på kontoret.

Vikten av rörelse.

Under coronapandemin har man kunnat se en minskning av fysisk aktivitet. I Sverige har studier visat på att en tredjedel rört på sig mindre under pandemin, medan en fjärdedel har ökat sin aktivitet.

”Att röra på sig och träna är extremt viktigt för vårt allmänna välbefinnande, där fysisk aktivitet har en stark koppling till vårt mentala välmående. Vi kan därför se att det är av största vikt att möjliggöra för sina medarbetare att ha enkel tillgång till just fysisk aktivitet för att förbättra välmående och minska risken för skador och sjukdom”, förklarar Åsa på Epassi Sverige.

I Sverige erbjuder en stor majoritet av alla arbetsgivare sina anställda ett friskvårdsbidrag, men det är viktigt att arbeta aktivt med sina förmåner och sitt förmånsprogram för att säkerställa att medarbetarna känner till och nyttjar de förmåner som erbjuds.

Förmåner i framtiden.

Då konkurrensen om talanger inte kommer att försvinna i första taget kommer det fortsättningsvis vara av största vikt för många arbetsgivare att arbeta aktivt med sitt förmånserbjudande och sitt arbetsgivarvarumärke för att attrahera och behålla medarbetare. Det strategiska arbetet med personalförmåner har förändrats efter pandemin, och en trend är att vi tydligt ser ett mer löpande arbete kring förmåner.

”Vi kan se en förändring i hur arbetsgivare väljer att introducera nya förmåner till sina medarbetare. Tidigare har de flesta arbetsgivarna startat det nya året med nya leverantörer och förmåner, men är nu mer angelägna om att byta under hela året. Det är svårt att säga vad detta beror på, men en anledning skulle kunna vara att snabbt kunna anpassa sig till sina medarbetares behov och de förändringar som sker i samhället”, förklarar John på Epassi Finland.

När det kommer till att bygga sitt arbetsgivarvarumärke och hur man attraherar talanger är det viktigt, utifrån ett arbetsgivarperspektiv, att se på förmånerna utifrån vad som kommer att ge mest värde. Både som arbetsgivare men även vad som levererar mest värde för medarbetaren.

”Att erbjuda ett balanserat förmånspaket som går i linje med företagets värderingar och identitet kommer att vara nyckelfaktorer för att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke och attrahera medarbetare i framtiden”, avslutar Åsa på Epassi Sverige.

De digitala förmånslösningar som erbjuds via Epassi är en perfekt matchning när vi nu möter det nya normala; helt digital, betalning utifrån nyttjandegrad och stödjer befintliga förmånsmodeller. Som den ledande leverantören inom förmånslösningar i Norden strävar Epassi efter att fortsätta växa och möta våra kunders och användares behov. Som en föregångare inom digitala lösningar är vi stolta över våra avancerade tekniska lösningar och satsar ständigt på vår utveckling för att bli ännu bättre.

 

Om spaningen:

Epassi erbjuder idag förmåner till 2 miljoner användare hos tusentals arbetsgivare i Finland och Sverige. På grund av skillnader i lagstiftning erbjuds olika produkter på respektive marknad. Genom att kika på användarstatistik för det senaste året, jämförelser med tidigare år, och genom samtal med kunder och användare har vi kunnat göra spaningarna i den här artikeln.

 

 

Prenumerera på vårt inspirationsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:Personalförmåner

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: