3 tips för en hälsofrämjande arbetsplats 2024.

Skriven av Admin

hälsofrämjande 2024

Att investera tid och pengar i hälsa på arbetsplatsen är inte bara ett trevligt plus i kanten; det är en strategisk nödvändighet. Arbetsgivare som prioriterar sina anställdas välmående främjar inte bara en positiv arbetsmiljö utan får också en konkurrensfördel rent ekonomiskt. Här listar vi 3 tips på hur du som arbetsgivare kan göra det enkelt för dina medarbetare att satsa på sin hälsa under 2024.  

 

1. Prioritera välmående på alla nivåer i organisationen. 

Grunden för en hälsosam och engagerande arbetsplats börjar med ett genuint åtagande för anställdas välmående, från högsta ledningen till nyrekryterade medarbetare. Så här gör du välmående till en grundpelare i organisationen: 

  • Det börjar med ledningen: Engagera ledningsgruppen och beslutsfattare i att vara förespråkare för välmående. Deras stöd och inställning sätter tonen för hela organisationen. 
  • Medvetenhet om mental hälsa: Lyft vikten av mental hälsa och skapa en stigmafri miljö där anställda känner sig bekväma med att diskutera och söka hjälp. Det finns även digitala tjänster att erbjuda medarbetarna, vilka erbjuder terapeutiskt stöd. 
  • Flexibilitet: Erbjud flexibla arbetsarrangemang, inklusive möjlighet till distansarbete, för att främja balans mellan arbete och fritid och för att kunna anpassa sig till individuella behov. 

 

 

2. Investera i personalförmåner för att främja hälsan.  

Förmåner spelar en avgörande roll i att främja välmående och energi. Om ni inte redan har följande personalförmåner på plats, finns det alltså goda skäl att införa dem 2024.  

  • Friskvårdsbidrag: Erbjud ett generöst friskvårdsbidrag till dina medarbetare så att de får möjlighet att investera i hälsofrämjande aktiviteter, vilka de annars kanske inte hade unnat sig. Epassis statistik visar att ju högre bidrag – desto högre nyttjandegrad och därmed större hälsoeffekt.  
  • Cykelförmån: Genom förmånen får anställda möjlighet att leasa en förmånscykel till ett lägre pris jämfört med att köpa en ny cykel. Det främjar inte bara fysisk aktivitet genom att möjliggöra mer vardagsmotion – det minskar även koldioxidutsläppen när fler väljer cykeln framför bilen.  
  • Lunchförmån: Gör det enkelt för medarbetarna att unna sig en god och näringsrik lunch. Tack vare lunchförmånen får medarbetarna ungefär var tredje lunch gratis. 

 

3. Gör det enkelt att välja hälsa. 

För att goda vanor ska hålla i längden behöver de vara roliga och enkla att följa. Med det sagt finns det mycket du som arbetsgivare kan göra för att göra det lite lättare för medarbetarna att göra hälsosamma val. 

  • God energi: Uppmuntra till micropauser och erbjud frukt, nötter och te i fikarummet för att bidra med god energi som håller under hela arbetsdagen. 
  • Utmaningar och tävlingar: Här kan ni satsa stort genom att ta hjälp av en professionell partner på området, som exempelvis Epassis partner Challengize som tillhandahåller hälsoutmaningar för organisationer. Det finns också möjlighet att internt anordna mindre utmaningar så som löpgrupper som springer tillsammans på lunchen, eller tävlingar där team tävlar mot varandra för att se vilka som lyckas lämna bilen i störst utsträckning och gå eller cykla till jobbet istället.   
  • Fyll på med inspiration. Bjud in en gästföreläsare som kan ge tips och insikter kring hälsa och träning. Låt medarbetarna delta i en kurs om meditation, löpning eller kostrådgivning. Klicka här för att ta del av några av de hälsosatsningar som Epassis kund Borealis har infört på arbetsplatsen.  

 

Att vara en hälsosam och engagerande arbetsplats år 2024 är inte bara ett trevlig pluss i kanten; det är en strategisk nödvändighet. Genom att prioritera anställdas välmående på alla nivåer, investera i personalförmåner och inspirera till hälsosamma val kan du skapa en arbetsplats där anställda trivs och frodas. 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:Friskvård

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: