Guide: Hälsohacks som boostar era medarbetare

Aktiva medarbetare är en nyckelfaktor för ett friskare arbetsliv och för framgångsrika organisationer. Fysisk aktivitet förebygger inte bara övervikt och förbättrar kondition. Fysisk aktivitet minskar också risken för sjukdomar och människor som rör på sig orkar mer och känner sig oftare mer nöjda med sin tillvaro.

Epassi_Hälsohacks

Många organisations största utmaningar ligger i att effektivt och kontinuerligt hålla de anställdas engagemang på topp, minska sjukfrånvaro, eliminera skador samt att behålla högpresterande personal. Hur ska organisationerna då vinna över dessa utmaningar? Studier är eniga om att det bland annat gäller att få personalen aktiv i form av fysisk aktivitet.

I den här guiden kommer vi dela med oss av några av våra hälsohacks för att ni ska kunna förbättra hälsan i era organisationer och bli ännu mer framgångsrika. Både intressant för er som ännu inte kommit igång med era hälsosatsningar, men även för er som behöver nya eller fler idéer.

Dessa hälsohacks kan du läsa mer om i guiden:

  • Få med dig hela organisationen och aktivera de mest passiva.
  • Ta ställning mot stillasittande.
  • Öka träningspepp och minska antidepp.
  • Bygg grunden för en god arbetsmiljö.
  • Styr hälsoarbetet strategiskt.
  • Stå upp mot sötsuget.
  • Träna tillsammans och bli effektivare.
  • Fimpa förlegade kostnadsberäkningar.
  • Då ska ni säga pass till träningspasset.