Guide: Hälsohacks som boostar era medarbetare.

Skriven av Admin

Aktiva medarbetare är en nyckelfaktor för ett friskare arbetsliv och för framgångsrika organisationer. Fysisk aktivitet förebygger inte bara övervikt och förbättrar kondition. Fysisk aktivitet minskar också risken för sjukdomar och människor som rör på sig orkar mer och känner sig oftare mer nöjda med sin tillvaro.

hälsohacks boosta medarbetare

Många organisations största utmaningar ligger i att effektivt och kontinuerligt hålla de anställdas engagemang på topp, minska sjukfrånvaro, eliminera skador samt att behålla högpresterande personal. Hur ska organisationerna då vinna över dessa utmaningar? Studier är eniga om att det bland annat gäller att få personalen aktiv i form av fysisk aktivitet.

I den här guiden kommer vi dela med oss av några av våra hälsohacks för att ni ska kunna förbättra hälsan i era organisationer och bli ännu mer framgångsrika. Både intressant för er som ännu inte kommit igång med era hälsosatsningar, men även för er som behöver nya eller fler idéer.

Dessa hälsohacks kan du läsa mer om i guiden:

 

Hälsohack 1.

Få med dig hela organisationen och aktivera de mest passiva.

För att maximera hälsoeffekterna i organisationen måste de som är minst aktiva aktiveras. En återkommande framgångsfaktor för att lyckas med detta har visat sig vara den egna organisationen som helhet. Förenklat kan det innebära att det är dina närmsta kollegor som troligtvis är bäst på att få dig motiverad. Exempelvis kan ni, likt en kommuns framgångsprojekt, införa en fast tid för gemensam träning på arbetstid. Innan projektet gick igång konstaterades det genom hälsomätningar att ca 80 % av deltagarna var i behov eller i stort behov av en livsstilsförändring.

Efter projektet kunde de konstatera att:

 • Behovet för livsstilsförändringar hade minskat med 50 %.
 • Den övergripande fysiska aktiviteten ökade med mer än 60 %.
 • Sjuktalen hade minskat under hela projektets gång.

 

hälsohacks (3)

Hälsohack 2.

Ta ställning mot stillasittande.

Även om man tränar mycket är det viktigt att inte sitta stilla långa stunder under dagen. Att sitta stilla allt för länge ger negativ inverkan på hälsan. Se till att avbryta sittandet för en kortare promenad eller stå en stund om det är möjligt. Ett alternativ kan vara att införa en “stående kvart” per dag.

 

Hälsohack 3.

Öka träningspepp och minska antidepp.

Idag äter var nionde vuxen svensk antidepressiva mediciner. Ni ska givetvis inte säga åt era medarbetare att sluta medicinera. Antidepressiva mediciner är såklart bra och helt livsavgörande för många. Men värt att veta är att Anders Hansen (läkare, psykiatriker och hjärnforskare) genom sina studier har konstaterat att fysisk aktivitet till och med kan vara ett bättre alternativ än mediciner.

Anders recept för minskad antidepp:

 • Träna tre gånger per vecka, gärna fler.
 • Se till att höja pulsen under minst 45 minuter per pass.
 • Repeat! För att nå samma effekt som medicinering behöver kroppen upprepad träning i fem till sex veckor

 

hälsohacks (2)Hälsohack 4.

Bygg grunden för en god arbetsmiljö.

Framgångsrika organisationer ger sina anställda rätt grund för att lyckas med sina uppdrag. Flera studier lyfter hur arbetsmiljön direkt påverkar såväl produktivitet som välmående på arbetsplatsen. Se därför till att utformningen av arbetsmiljön skapar rätt förutsättningar för er personal.

Tips på områden att undersöka:

 • Är luftkvalitén och cirkulationen tillräcklig?
 • Hur är ljudnivåerna?
 • Får ni tillräckligt med dagsljus eller kompenserar ni med rätt belysning?
 • Har ni rätt temperatur?
 • Är arbetsplatserna utformade med ergonomi i fokus?

Exempelvis visar en omfattande metastudie att dålig luftkvalité minskar produktiviteten med 10 %. När luftkvalitén säkerställs minskar också korttidssjukskrivningar med 35 % enligt samma studie.

 

Hälsohack 5.

Styr hälsoarbetet strategiskt.

Ett riktigt hälsohack är att driva policys strategiskt för organisationens främjande av sunda levnadsvanor. Varför inte införa en cykelpremie eller miljöbonus för de som slopar bilen som transportmedel till och från jobbet? Kan ni införa rökförbud i närområdet av arbetsplatsen i tillägg med stöd från företaget för anställda som vill sluta röka?

Säkerställ också att ni har ett friskvårdsbidrag som är tydligt kommunicerat och att det inte är krångligt för medarbetaren att nyttja bidraget.

 

Hälsohack 6.

Stå upp mot sötsuget.

Att godis inte är fullt med vitaminer eller att chokladkakan inte skapar en mer välmående och högpresterande organisation överraskar nog ingen. Trots att vi vet detta ser vi oftare än vad vi vill erkänna att kylskåpen till bredden är fyllda med godis, måltidsersättningar och andra mindre hälsosamma snacks.

Studier visar att det finns en direkt korrelation mellan hälsosam och näringsriktig kost, träning och anställdas produktivitet på arbetsplatsen. En korrelation som också bevisats är de anställdas generella välmående och arbetskapacitet.

Som arbetsgivare är det vårt ansvar att skapa förutsättningar för våra medarbetare att hitta en hälsosam och balanserad livsstil - att det dessutom är bra business - det är ett plus i kanten.

 

hälsohacks - träna tillsammansHälsohack 7.

Träna tillsammans och bli effektivare.

Tipsa dina medarbetare om att träna tillsammans på lunchen. Forskning från Stockholms Universitet och Karolinska Institutet visar nämligen att träning under arbetsdagen kan leda till att personalen utför sina arbetsuppgifter på kortare tid. Effekter som noterades under studien var ökad prestation, ork, motivation, produktivitet och stärkt ekonomiskt utfall. Och inte nog med detta – sjukskrivningarna minskade med hela 21 %

 

Hälsohack 8.

Fimpa förlegade kostnadsberäkningar.

När det gång på gång uppdagas att företag som investerar i medarbetares hälsa generellt sett presterar bättre är det dags att tänka om i kostnadsberäkningen. Exempelvis visade Nyckeltalsinstitutet på att organisationer kan öka arbetskapaciteten med så mycket som 3 gånger genom att aktivera de mest passiva medarbetarna. Är det inte då hög tid att fimpa den traditionella beräkningen med lönekostnad för tidsåtgången? Hur skulle det se ut hos er om era hälsoinsatser istället bokfördes som bolagsinvesteringar med mål och avkastningsförväntningar?

 

Hälsohack 9.

Då ska ni säga pass till träningspasset.

Fysisk aktivitet är centralt för välmående men det är också viktigt att veta när hälsan kan försämras av träning eller fysisk aktivitet. Vid till exempel feber och halsont bör ingen träna.

 

 

Fyll i formuläret nedan för att ta del av guiden. 

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: