Så funkar cykelförmånen EpassiBIKE.

Skriven av Admin

 

En guide för dig som arbetsgivare.  

En cykelförmån låter dig som arbetsgivare förse dina medarbetare med nya cyklar till ett mycket bättre pris. Den anställde följer ett leasingupplägg och betalar förmånen månadsvis genom ett bruttolöneavdrag. Jämfört med att köpa en ny cykel utan cykelförmån kan de göra stora besparingar i priset på sin nya förmånscykel – tack vare den förmånliga beskattningen.

Förmånen blir 100% kostnadsneutral för dig som arbetsgivare, och det är ett utmärkt sätt att stärka ert arbetsgivarvarumärke på samtidigt som ni månar om era medarbetares hälsa.

I denna guide har vi samlat allt du behöver veta för att komma igång med EpassiBIKE.

 • Vad är en cykelförmån?
 • Varför välja EpassiBIKE?
 • Hur funkar det för arbetsgivaren?
 • Hur tar anställda förmånen i bruk?
 • Vad kostar det?
 • Hur skriver man en cykelpolicy och vad behöver man tänka på?

LADDA NER GUIDEN

Hälsovinsterna med cykling. 

Vinsterna med cykling är många, både på individ- och företagsnivå. Satsa därför på en cykelförmån som gör det möjligt för fler att välja cykeln som transportmedel. Läs mer om EpassiBIKE och vad cykelförmånen innebär för dig som arbetsgivare. 

Det är inte bara medarbetarnas hälsa som stärks tack vare cykelförmånen, även företaget i sig gynnas av detta. Upptäck vinsterna med cykling för såväl hälsan som varumärket nedan, eller läs hela artikeln.

 • Cykling är lika effektivt som löpning och simning när det kommer till att träna hjärtat – samtidigt är det mycket mer skonsamt för kroppen.
 • Cykling minskar risken för livsstilssjukdomar. Lev längre och friskare på cykelsadeln!
 • Forskning i Journal of Clinical and Diagnostic Research visar att en halvtimme på cykeln ger bättre minne och koncentrationsförmåga.
 • En studie från Lunds universitet såg att de som cykelpendlar hade mycket lägre stressnivåer och högre självskattat välmående jämfört med stillasittande bilpendlare.

Hur kan en cykelförmån stärka företaget? 

 • Regelbunden cykling har visat sig resultera i färre kostsamma sjukdagar.
 • Flertalet studier visar: träning bidrar till ökad produktivitet.
 • Stärker organisationens hållbarhetsprofil: Genom att implementera en cykelförmån kan användningen av bensindrivna transportmedel minska.
 • Hälsofrämjande förmåner ökar engagemanget. Undersökningar visar att företag med engagerade medarbetare är mer lönsamma än andra, då produktiviteten ökar samtidigt som kostsam personalomsättning minskar. Så i långa loppet kan satsningar på personalförmåner löna sig, inte bara socialt, utan även ur ett ekonomiskt perspektiv.   


  Satsa på en cykelförmån och gör det lättare för medarbetarna att få in mer motion i vardagen – ni kommer att vinna på det i längden.  

Ladda ned guiden genom att fylla i formuläret.

Snart har du guiden hos dig!

Ämnen:Personalförmåner

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: