Cykelförmån – Stärker företaget inifrån.

Skriven av Admin

 cykelförmån stärker arbetsplats

Vi vet alla hur svårt det kan vara att få in tid till träning i vardagspusslet – andra mer prioriterade åtaganden kommer ofta emellan. Samtidigt spenderar många av oss 1–2 timmar om dagen sittandes i bilköer på väg till och från jobbet. Det är 1–2 timmar som skulle kunna spenderas mycket mer värdefullt om de hade lagts på annat –träning exempelvis. Just därför har vi utökat vårt förmånsutbud med EpassiBIKE, en cykelförmån som gör det enkelt för arbetsgivare och anställda att kombinera pendling med motion för att effektivisera sin vardag och samtidigt stärka hälsan! 
 

Det är inte bara medarbetarnas hälsa som stärks tack vare cykelförmånen, även företaget i sig gynnas av detta. Läs vidare och ta del av vinsterna med cykling för såväl hälsan som varumärket. 

 

Hälsovinsterna med cykling.  

Cykla till jobbet och ta del av många hälsofördelar på samma gång – fysisk träning, frisk luft och lite egentid, perfekt för en daglig dos av reflektion. Just den fysiska träningen som följer av att cykla dagligen ger många hälsovinster både lång- och kortsiktigt. Här har vi samlat några av de främsta hälsofördelarna med cykling.   

  • Det är en mycket skonsam konditionsträning. Cykling är lika effektivt som löpning och simning när det kommer till att träna hjärtat. Samtidigt är det mycket mer skonsamt för kroppen, eftersom den jämna belastningen inte skadar leder på samma vis som exempelvis löpning kan göra. Det innebär att du kan träna kondition med betydligt mindre förslitning på muskler och leder. Därför är cykling en träningsform som passar perfekt för de som kommit upp i åren eller lider av smärta i muskler och leder.  
  • Cykling minskar risken för livsstilssjukdomar. Fysisk aktivitet har alltid en god effekt på hälsan och cykling är inget undantag. Tvärtom. En skotsk studie som jämförde cykelpendlare med de som satt på buss eller i bil visade att cyklisterna minskade risken att dö i cancer med 45 %, och risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom minskade med 46 %. En annan studie gjord av Århus universitet i Danmark visade att regelbundet cyklande minskar risken för typ 2-diabetes. Lev längre och friskare på cykelsadeln!     
  • En tur på cykeln skärper sinnet och höjer humöret. Det är inte bara kroppen som får sitt när vi är ute och cyklar. Forskning i Journal of Clinical and Diagnostic Research visar att en halvtimme på cykeln ger bättre minne och koncentrationsförmåga. Det är förmodligen den ökade blodcirkulationen i hjärnan som gör oss mer skärpta när vi cyklar. Dessutom skapas det bättre kopplingar i hjärnan när vi rör på oss och hjärnans funktioner förbättras. Utöver det ger den fysiska aktiviteten dig en endorfinkick som för med sig många härliga effekter – lägre stressnivåer, minskad smärta och ökad glädje!  
  • En studie från Lunds universitet jämförde den upplevda stressen hos individer som pendlade till arbetet på cykel med de individer som åkte bil eller kollektivt. Föga förvånande visade de som cyklade upp lägre stressnivåer och högre självskattat välmående jämfört med de stillasittande jobbpendlarna.  

Hur kan en cykelförmån stärka företaget?  

Det finns alltså många vinster att hämta på individnivå, men hur kan det vara fördelaktigt för arbetsgivare att satsa på en cykelförmån? Jo, vi måste komma ihåg att företag är uppbyggda av just individer, och att allt som boostar dem således även är bra för företaget i stort. Ta del av några av vinsterna nedan. 

  • Sjukskrivningar är kostsamt, orsakar lidande för den sjuke och kan göra det stressigt för kollegorna som måste täcka upp. Därför finns det mycket för arbetsgivare såväl som individer att hämta ur en aktiv vardag, då regelbunden cykling har visat sig resultera i färre sjukdagar. Satsa på en cykelförmån och gör det lättare för medarbetarna att få in mer motion i vardagen – ni kommer att vinna på det i längden.  
  • Bli ett piggare och mer produktivt företag. Flertalet studier har gjorts inom ämnet, och slutsatserna är desamma – träning bidrar till ökad produktivitet. Anledningarna till detta är många: blodflödet till hjärnan ökar vilket förbättrar flera kognitiva förmågor, blodcirkulationen kommer igång vilket får oss att känna oss piggare under dagen och även kreativiteten sägs flöda bättre för de som rör på sig regelbundet.  
  • Genom att implementera en förmån som främjar cykelpendling kan användningen av bensindrivna transportmedel minska. Med färre bilar och bussar i omlopp minskar skadliga utsläpp samtidigt som stadsmiljön blir lugnare och trevligare. Utöver de miljömässiga vinsterna för klimatet och stadsmiljön så ger detta även en positiv inverkan på företagets varumärke och image. Undersökningar visar att företagens hållbarhetsarbete blir en allt viktigare faktor som kandidater tar hänsyn till när de väljer sin nästa arbetsgivare. Därför är det viktigt att arbetsgivare gör allt de kan för att stärka bilden av företaget som miljömedvetet för att kunna attrahera nya talanger.  
  • Förmåner, vare sig det gäller lunch, friskvård eller cyklar, är ett strålande sätt för arbetsgivaren att visa omtanke mot sina medarbetare. Förutom den direkta belöningen av att se sina medarbetare må bra, ger det även ringar på vattnet i form av ökat engagemang. För visst vill man prestera bättre och anstränga sig mer på ett företag som bryr sig om medarbetarnas hälsa och mående? Undersökningar visar att företag med engagerade medarbetare är mer lönsamma än andra, då produktiviteten ökar samtidigt som kostsam personalomsättning minskar. Så i långa loppet kan satsningar på personalförmåner löna sig, inte bara socialt, utan även ur ett ekonomiskt perspektiv.  

  

Vinsterna med cykling är många, både på individ- och företagsnivå. Satsa därför på en cykelförmån som gör det möjligt för fler att välja cykeln som transportmedel. Här kan du läsa mer om EpassiBIKE och vad cykelförmånen innebär för dig som arbetsgivare. 

 

 

Prenumerera på vårt inspirationsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:Personalförmåner

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: