Varför employer branding är viktigt.

Skriven av Admin

Nöjda medarbetare mår bättre, är mer engagerade – och talar väl om sin arbetsgivare. Men hur kan ni stärka ert eget varumärke, och vad kan ni vinna på det?

employer branding viktigt 

Det är lätt att fastna i tanken om att arbetsmarknaden är säljarens marknad. Arbetssökande ska sälja in sig till företaget snarare än tvärtom. Men i många branscher handlar det minst lika mycket om det omvända: för att locka till sig kompetenta medarbetare måste man vara en attraktiv arbetsgivare. Detsamma gäller för de redan anställda: det tar tid och kostar pengar att få en ny medarbetare i full produktion, och en duktig och produktiv person ska inte sluta på grund av något ni hade kunnat förebygga.

 

Vilka är ni?

Varumärket handlar om hur omgivningen uppfattar en arbetsgivare. Det är inte frågan om att ljuga eller förställa sig utan om att kommunicera det man gör och varför man är bra, på ett tydligt och ärligt sätt. Helst med stöd av nöjda medarbetare som blir ambassadörer för sin egen arbetsplats. En medarbetare som talar från hjärtat har hög trovärdighet.

 

Stärk varumärket.

Det går inte att laga något utan att veta vad som är trasigt. Vill ni optimera ert varumärke som arbetsgivare är det därför smart att börja från början: ta reda på hur ni uppfattas idag och bestäm hur ni vill uppfattas i framtiden. Säkert gör ni redan mycket rätt, så undersök genom exempelvis en enkät hur medarbetarna tänker. Finns det något som görs redan idag som bara inte kommunicerats på rätt sätt? Det är inte ovanligt att medarbetare har förmåner som de bara inte uppfattat eller förstått till hundra procent. Genom att involvera medarbetarna tidigt ökar chansen att de blir ambassadörer.

 

Utveckla och stärk varumärket.

Hur ni ska arbeta med ert varumärke som arbetsgivare finns det inget standardsvar på. Det beror på i vilken bransch ni verkar, var ni finns och hur stora ni är. Och vad ni vill förändra. Kanske är medarbetarna inte så nöjda som ni hade velat, kanske vill ni höja produktiviteten eller förebygga stress och utbrändhet.

 

Checklista för utvecklingsarbete:

  1. Ta reda på vad medarbetarna uppskattar, vill ha och engageras av.
  2. Kommunicera tydligt, i rätt kanal och med rätt tilltal.
  3. Erbjud relevanta förmåner. Vad som är rätt beror på vilka medarbetarna är, deras ålder och bakgrund. Alla kommer knappast att tycka lika, därför är det dumt att utgå från en standardlösning som ska passa alla.
  4. Prata med dem som slutar, ta reda på varför. Agera om det är något ni kunde ha förebyggt.

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:Personalförmåner

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: