Välmående i fokus på världens bästa arbetsplatser 2022.

Skriven av Admin

bästa arbetsplatser

Vad utmärker världens bästa arbetsplatser egentligen? Varje år genomförs ett flertal undersökningar, vars mål är att ta reda på just detta. Här går vi igenom vad världens bästa arbetsplatser tycks ha gemensamt. Låt dig inspireras av de satsningar som varit extra framgångsrika när det kommer till nöjda medarbetare! 

 

Vad har präglat HR-året 2022? 

2022 var minst sagt ett händelserikt år. HR-världen har präglats av pandemins efterdyningar – med en växande efterfrågan på hybridlösningar samt en stor våg av uppsägningar och hög personalomsättning.  

Många företag återfick drivkraften och kunde åter satsa på att öka omsättningen igen efter två år av nedstängning. Men ju längre in på året vi kom, desto mer började omvärldens kriser att påverka arbetsplatserna. Det närliggande kriget, stigande inflationen och de ökande levnadskostnaderna ställde allt högre krav på arbetsgivarna. De var tvungna att parera stigande kostnader och ökande psykisk ohälsa bland medarbetarna – allt detta samtidigt som det var dags att ta igen förlorad omsättning efter två år av pandemi.  

Men trots alla utmaningar som präglat 2022 finns det många arbetsgivare som har lyckats skapa välmående arbetsplatser med engagerad personal.  

 

Inspireras av världens bästa arbetsplatser. 

Varje år genomför Great place to work en studie som undersöker vilka arbetsplatser som rankas högst i världen. Resultatet bygger på tusentals enkäter där medarbetare får utvärdera sin arbetsgivare. Vad har världens bästa arbetsplatser gemensamt och vilka lärdomar kan man dra från dem? Studien lyfter tre faktorer som alla de bäst rankade arbetsplatserna har gemensamt. Låt dig inspireras av dem inför framtida satsningar!  

 

1. Investera i välmående. 

Ett genomgående tema för världens bästa arbetsplatser var att de satsar på sina medarbetares hälsa genom att erbjuda boostande förmåner och andra hälsoinsatser.  

 

2. Erbjud flexibilitet. 

Det kan handla om fria arbetstider, möjlighet till distansarbete eller en större flexibilitet på arbetsplatsen – att medarbetaren får en större frihet att välja var, hur och med vem den vill arbeta med helt enkelt.  

 

3. Agera rättvist. 

Rättvisa på arbetsplatsen – ett brett begrepp som innefattar allt från rimlig ersättning till inkludering och mångfaldhetsarbete. Ta efter världens bästa arbetsplatser och säkerställ att alla medarbetare möts av en rättvis behandling.  

 

Välmående i fokus enligt medarbetarna själva.  

Att satsningar på personalhälsa var en gemensam nämnare för världens bästa arbetsplatser kom knappast som en chock. Ett utvecklat förmånsutbud som satsar på hälsa och välbefinnande ses idag ofta som en självklarhet snarare än ett privilegium. Och att just välmående står i centrum råder det inga tvivel om. 

Även Universum genomför årligen en rapport som undersöker vilka de högst rankade arbetsgivarna var och vad de hade gemensamt. Resultaten i rapporten Sveriges bästa arbetsgivare 2022 styrker även dem vikten av välmående på arbetsplatsen. Av drygt 20 000 tillfrågade medarbetare, från företag över hela landet, svarade hela 69% att välmående på arbetsplatsen är väldigt viktigt och 22% att det är viktigt. Bara 1% angav att det inte är viktigt alls 

På frågan Vilken typ av hälsofrämjande initiativ på arbetsplatsen anser du vara mest värdefull hamnade Flexibel arbetskultur i toppen. Därefter följde Regelbunden teambuilding, Uppmuntran till fysisk aktivitet under arbetstid samt Initiativ till fysisk aktivitet 

 

Epassi hjälper er att komma igång med hälsoarbetet. 

Gemensamma aktiviteter och satsningar på fysisk aktivitet utgör alltså en central del av hälsoarbetet – om man frågar medarbetarna själva. Dessa förväntningar kan vara svåra att möta om det inte redan finns ett pågående hälsoarbete på arbetsplatsen. Så hur kickar man igång nya hälsosatsningar? Ta hjälp av Epassi. Genom att erbjuda medarbetarna friskvårdsbidraget genom Epassi kan ni säkerställa att ni möter den stora efterfrågan på initiativ till fysisk aktivitet. Vill ni sticka ut ytterligare och erbjuda en lite mer unik personalförmån? Spana in EpassiBIKE – den kompletta cykelförmånen.   

 

 

Prenumerera på vårt inspirationsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:Personalförmåner

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: