Så får du till den sociala samvaron på distans.

Skriven av Admin

Hur mår du? Vad gjorde du i helgen? Behöver du hjälp? Snacket som förr föll sig naturligt blir idag svårare att få till. Många arbetar på distans större delen av arbetsveckan, framförallt såhär under sommaren. Därför är det extra viktigt att vi anpassar och anstränger oss för att behålla den sociala samvaron på arbetsplatsen. I den här artikeln berättar experten Camilla Rova om varför det är så viktigt.

social samvaro distans

Vad är en frisk arbetsplats? Det finns såklart hundratals olika aspekter på temat. Ett fundament är god social samvaro. Men hur skapar, bibehåller och underhåller man den på distans? Vi har pratat med Camilla Rova som bland annat är föreläsare, coach och organisationskonsult. Hon berättar varför det är så viktigt, och ger sina bästa tips på hur man skapar god social samvaro på distans.

Social samvaro handlar om att skapa tillit.

Vi människor behöver social samvaro för att må bra, både privat och på jobbet. Men vad ryms egentligen inom begreppet? Camilla menar att det framförallt handlar om att bygga relationer, någonting som blir svårare i en värd då vi inte ses.

– Social samvaro handlar om att skapa tillit, öppenhet och samhörighet. För att uppnå det behöver vi umgås med andra människor och bygga relation, fördjupa relationen och samarbeta ihop. Detta är förstås betydligt enklare när man ses och får tillfällen att prata vid kaffemaskinen, över skrivbordet eller på lunchrasten. Idag behöver vi istället skapa forum för det inofficiella kaffesnacket som annars sker så naturligt.

Men det är inte bara kaffesnacket som stärker den sociala samvaron, utan också att synliggöra sig själv genom att berätta vad man sysslar med, vad man behöver stöttning i eller vad man bidragit med.

– Det är en grundläggande faktor för människan att bli sedd och hörd. Många känner sig ensamma hemma på sin kammare och upplever att ingen ser eller vet vad man gör. Då är det lätt att tappa engagemang och motivation.

Människan är ett flockdjur.

Ensamhet, eller den egenupplevda känslan av ensamhet är nånting som har ökat under lång tid i vårt samhälle, framför allt i storstäder. Det är många människor som har arbetsplatsen som enda sociala beröringspunkt. För dem blir distansarbetet en ytterligare isolering.

– Vi är flockdjur och behöver socialt stöd runt omkring oss. Skräckscenariot med distansarbete är att andra problem ökar när vi blir för isolerade, som alkoholproblem eller depression.

Camilla menar att det ligger på både företaget och individen att se till att den sociala samvaron bibehålls på distans. Det är upp till företaget att skapa förutsättningar och möjligheter och upp till individen att faktiskt anstränga sig för att fråga de där extra frågorna, eller ringa istället för att skicka ett mail.

– Man behöver bygga upp strukturer och rutiner för hur man ska ta hand om den sociala samvaron på distans. Det funkar inte med enstaka insatser utan behöver bli till invanda mönster som sätter och rotar sig i kulturen.

Camillas fem tips på hur du får till samvaron på distans.

 

 1. Gemensamma utmaningar
  Synliggör hur ni löser problem ihop och hur ni alla bidrar till det gemensamma resultatet. Fokusera på att lyfta fram friskfaktorer, alltså det som fungerar och går bra. Det kan också vara en icke arbetsrelaterad utmaning som fysisk aktivitet, ett quiz eller annan teamutvecklande aktivitet.
 2. Forum för kaffesnack
  Boka in fasta tidpunkter för det inofficiella kaffesnacket. Avsätt tid innan mötesstart för de som vill logga in och småprata eller efter mötet för de som vill ha eftersnack. Var tydlig med tider för ”det riktiga” mötets start och slut. Ett annat sätt är att ha återkommande möten som bara är menat för att höra vad som hänt på sistone och hur man har det i vardagen. Vid sidan av det kan det vara kul att skapa en chatt för nonsens, där folk skickar filmer och roliga historier.
 3. Starta dagen med ett morgonmöte
  Ha för vana att starta varje morgon med en kort avstämning. Kör en genomgång om vad alla har på agendan och om det är någon som behöver hjälp eller stöttning.
 4. Utse buddies
  Koppla ihop personer två och två som har extra mycket kontakt under veckan. Det är upp till varje par att bestämma när och hur. Det kan vara en walk’n’talk eller en digital lunch. Byt buddy veckan efter, på så vis lär alla känna varandra bättre och det finns möjlighet att skapa relation med de man vanligtvis inte pratar med.
 5. Lyssna, diskutera och utvärdera
  All klokskap över vad som behövs för att känna social samvaro finns i teamet. Ta vara på det genom att lyfta och prata om vad alla behöver för att man ska må bra i den digitala världen. Vilka förväntningar har du på dig själv, dina kollegor och din chef?

 

Camilla Rova är stress- och friskvårdsterapeut, HR-specialist, hälsocoach och organisationskonsult med fokus på att organisera friska arbetsplatser där ledar- team- och medarbetarutveckling är centralt. Hon har lång erfarenhet av att föreläsa, utbilda, coacha och inspirera människor till nytänkande, beteendeförändringar och personlig utveckling. 

 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:Lunchförmån

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: