Aktiva medarbetare är en nyckelfaktor för ett friskare arbetsliv och för framgångsrika organisationer. Fysisk aktivitet förebygger inte bara övervikt och förbättrar kondition. Fysisk aktivitet minskar …

Läs mer

I Välmåenderapporten 2022 lyfter vi nyttjandet av hälsoförmånerna och vägleder för framtiden. Hur användes hälsoförmånerna under 2021 och hur har perspektiven förändrats? Vilka hälsofrämjande aktiviteter …

Läs mer
Ämnen:Personalförmåner

Det är enkelt att erbjuda Epassis lunchförmån till dina anställda. Du som arbetsgivare är den som bestämmer vilka som ska erbjudas förmånen, och hur stor …

Läs mer
Ämnen:Lunchförmån

Friskvårdsbidraget nyttjas fortfarande i allra högsta grad, men den nya vardagen har även visat på omställning när det gäller friskvårdsaktiviteter. Hur har användandet av friskvårdsbidraget …

Läs mer
Ämnen:PersonalförmånerFriskvård

Det är aldrig kul när någon anställd blir sjuk. Självklart är det en jobbig upplevelse för den som mår dåligt och till råga på det …

Läs mer
Ämnen:Personalförmåner

Efter nästan 2 års distansarbete utifrån myndigheternas råd om hemarbete blir det i början på februari en ny vardag, då de rådande restriktionerna slopas. Vi …

Läs mer

Under de senaste åren, då vi även präglats av corona-pandemin, har en förändring skett när det kommer till personalförmåner. Bland annat har många arbetsgivare numera …

Läs mer
Ämnen:Personalförmåner

Medarbetare som känner sig sedda, lugna och trygga presterar bättre. För att komma dit krävs en trygg arbetsmiljö med positiv stämning. Vi har samlat de …

Läs mer
Ämnen:Personalförmåner

Vill du ha friskare medarbetare? Se över hur ni kommunicerar på arbetsplatsen! Förutom närvarande ledarskap och förebyggande insatser är kommunikation en viktig nyckel till hållbar …

Läs mer
Ämnen:PersonalförmånerFriskvård

När kampen om den bästa kompetensen är tuff på arbetsmarknaden behöver man vara med och visa att man är en attraktiv arbetsgivare. Ett av de …

Läs mer