Kunskapsbank

För att skapa en framgångsrik verksamhet med medarbetare som passar in i kulturen och bidrar med värde behöver du vara tydlig med vad ni som …

Läs mer

Aktiva medarbetare är en nyckelfaktor för ett friskare arbetsliv och för framgångsrika organisationer. Fysisk aktivitet förebygger inte bara övervikt och förbättrar kondition. Fysisk aktivitet minskar …

Läs mer

Vilken metod kan förbättra dina anställdas minne och koncentration, höja deras stresstålighet och göra dem mer kreativa? Förr trodde man att svaret låg i hjärngympa …

Läs mer

Det pratas mycket om hållbarhet idag. Inte bara på grund av klimatförändringarna, utan för att den nya generationen konsumenter och talanger ser på marknaden och …

Läs mer

Attraktiva arbetsgivare har nöjdare anställda. Att satsa på medarbetare är nämligen inte bara en vänlig gest utan också lönsamt. Är personalen nöjd så minskar bland …

Läs mer

Lina Ejlertsson avslutade under våren 2021 en studie kring återhämtning på arbetsplatsen, för att undersöka vilka faktorer som har störst inverkan på medarbetarnas upplevda återhämtning …

Läs mer

Vi på Epassi tror på att människor som omfamnar sitt välmående och tar hand om sig själva är gladare och mer produktiva på och utanför jobbet. Därför vill …

Läs mer

För att vara en attraktiv arbetsgivare som kan attrahera och behålla kompetenta medarbetare krävs det en hel del. Utöver lönen erbjuder många företag förmåner av …

Läs mer

Det är aldrig kul när någon anställd blir sjuk. Självklart är det en jobbig upplevelse för den som mår dåligt och till råga på det …

Läs mer

Nöjda medarbetare mår bättre, är mer engagerade – och talar väl om sin arbetsgivare. Men hur kan ni stärka ert eget varumärke, och vad kan …

Läs mer