Kan lunchrasten vara vägen till starkare gemenskap?

Skriven av Admin

Tekniken har förändrat relationen mellan anställda och deras arbetsplatser. Med en bra wifi-uppkoppling kan ett café, en tågvagn eller ett vardagsrum göras om till kontor.  Välkommen till den nomadiska kontorsåldern.

skapa gemenskap lunch

Öppna kontorsytor, kontorshotell och arbeta hemifrån är bara några av möjligheterna. Innovationer för ökad flexibilitet kommer hela tiden, kanske på bekostnad av mänsklig interaktion. Det viktigaste för företag är att föra sina arbetslag närmare socialt, men hur kan det ske i en allt mer fragmenterad professionell miljö? Kan svaret vara att designa om lunchrasten?
 

Ny generation, nya vanor.

Generation Y och Z har växt upp i ett digitalt förändrat samhälle. Eftersom de vant sig vid att saker är skräddarsydda och personligt anpassade, frodas de i organisatoriska modeller där individuella vanor, begränsningar och önskemål kan tillmötesgås. De vill inte ha en personalmatsal som passar alla, de förväntar sig att arbetsgivaren anpassar sig för att tillmötesgå just deras matvanor.

En sådan vana är att ta med egen lunchlåda till jobbet. Vare sig det är av ekonomiska, näringsmässiga eller personliga orsaker, så är det här en trend som snabbt växer världen över. Under 2018 så tog 22% av anställda i Frankrike med sig mat hemifrån. Den här siffran, som ständigt ökar, flaggar för att personalmatsalar inte längre erbjuder vad anställda vill ha. Det här får företag att omvärdera sina restaurangutrymmen.

Något som också är populärt bland dessa nyare generationer, är att få maten levererad till arbetsplatsen. Lunchleveranser har växt med 20% över tre år och är på väg att bli ett absolut tvunget alternativ till företagens egen catering.

Dessa utvecklingar sker i skarp kontrast till en mycket mer oroande trend: Att anställda oftare äter lunchen vid sina skrivbord (se vår artikel ”Tar lunchrasten en paus?”). 65% av amerikanska anställda säger att de äter vid sitt skrivbord, framför sina skärmar, eller inte tar någon lunchrast alls.

Den här siffran borde inte tas lätt på av arbetsgivare. Det finns många studier gjorde på skadorna av dessa dåliga vanor: Att äta framför en datorskärm är dåligt för hälsan. Produktiviteten och kreativiteten blir sämre, det leder till utbränningar och försämrar även anställdas lojalitet gentemot företaget.

Det finns dock lösningar.

Att tänka om sammanhållning…

Vanor förändras och karriär blir mer krävande. Det är svårt för arbetsgivare att hitta ramverk som låter dem organisera dessa nya metoder och dessutom uppmuntra till samhörighet mellan anställda.

27% av anställda i Europa stänger ofta in sig på sina kontor så att de kan äta snabbt och utan avbrott. I Frankrike anser 15% av anställda anser till och med att lunchrast på jobbet är mer av en skyldighet än ett socialt tillfälle.

Det är med andra ord en rejäl utmaning, att se raster på ett nytt sätt för att skapa en känsla av sammanhållning inom företaget. Men utöver att den grundläggande upplevelsen av att ta en rast och skapa passande utrymmen, så finns det även ett annat syfte som är viktigt att ha i åtanke. Samarbete.

 

… för bättre samarbete.

Även om privata och professionella liv tidigare ha delats upp, tenderar de numera att överlappa varandra eller till och med vara svåra att särskilja.

Ur en arbetsgivares synvinkel är det fantastiska nyheter. Det har gjorts flera studier över socialisering på arbetsplatser som alla nått samma slutsats: Kollegor som är vänner blir bra chefer. En studie som Gallup gjort, uppgav 50% av anställda som har en bästa vän på jobbet att de känner en stark lojalitet gentemot företaget och att de uppriktigt gillar att gå dit. I stark kontrast så är det bara 10% av de som inte känner sig speciellt nära sina kollegor som visar på samma nivå av lojalitet gentemot arbetsgivaren.

Även om det känns svårt att skapa nya vänskapsband från grunden, så är det absolut möjligt att åtminstone skapa ramverket för att uppmuntra till det.

Översyn av framväxande mekanismer för öppna utrymmen över hela världen.

 

Skapa stunder… för att mötas.

Äta frukost med kollegor, ta en rast och lätta på trycket. Det kan verka uppenbart men individuella tempon och vanor kan verkligen komplicera en till synes enkel aktivitet.  Att beställa mat till kontoret eller variera vem som ansvarar för lunchbokningen, är några enkla knep för att komma runt problemet. Kollegorna kan då samlas utan att behöva spendera onödig tid med att fundera ut vart man ska.

 

Designa stunder… för att mötas.

Lunchmöten mellan chefer och personal, halvdagslånga workshops om lagarbete eller klassiska seminarier som sträcker sig över flera dagar. Tillfällen för att främja lagandan är många och måste fångas. Dessa stunder är optimala för att liva upp gruppen men används trots det sällan. Dagliga ritualer kan enkelt upprättas i alla typer av organisationer för att främja sammanhållning.

Soul Bottles, ett tyskt företag som tillverkar hållbara dricksflaskor, tog den här tanken till sig och har sedan första dagen implementerat aktiviteten ”laga lunch tillsammans”. Namnet säger allt, det handlar om att personalen ska laga och äta lunch tillsammans varje dag. Dessa tillfällen fungerar både som isbrytare för nyanställda och som ett dagligt evenemang för att föra de som varit där ett tag närmare varandra. Lunchrasten har således blivit en möjligt för socialisering och avkoppling, samtidigt som man försäkrar att hela personalstyrkan får avnjuta en hälsosam, balanserad och gratis måltid.

 

Uppfinna stunder… för avkoppling.

Arbetsmiljön kan vara stressig. Vare sig det handlar om samtal vid kaffemaskinen eller hålla på med något sportslig aktivitet, så är regelbundna pauser något som håller personalen motiverad och förbättrar prestationen. Dessa välkomna andningspauser är en chans att ta ett steg tillbaka från projektet för en stund, och sedan återvända uppfräschad med ny energi.

Det är orsaken till att företag blir allt smartare när det gäller att göra om sina kontor och skapa utrymmen för välmående. Exempel på detta kan vi hitta hos kontorshotellen WeWork och Spaces, som förser sina hyresgäster med rum för avkoppling eller tupplurar, skärmfria områden och på vissa platser även 15 minuter långa meditationssessioner. En uppfinningsrik modell som gör den anställdes välmående synonymt med produktivitet.

Hur kan social interaktion kombineras med att arbeta hemifrån?

För en majoritet av arbetare världen runt, så har den coronarelaterade nedstängningen varit ett påtvingat experiment över vad morgondagens sätt att arbeta på kan se ut. Inga fler fysiska kontor och alla är sammankopplade med verktyg utvecklade för samarbete, samtidigt som det inte blir mycket social interaktion ansikte mot ansikte. Det sistnämnda är mest oroande och har allvarligaste konsekvenser. Konsekvenser som att förlora motivation och engagemang, kollegor som inte närvara, tillit som försvinner. Listan är lång och det är vitalt att bygga och upprätthålla banden mellan kollegor, även när arbetet sker på distans.

Konsultfirman KPMG, som analyserat de här snåriga frågorna, har identifierat tre viktiga verktyg och enkla aktiviteter:

  • Var trygg och hälsosam.
    Etablera matrelaterade rutiner med kollegor, dela måltider även på distans, och träffas för fysiska aktiviteter.
  • Var digital och flexibel.
    Att 100% av kommunikationen sker online kan vara svårt att vänja sig vid, använd därför olika kanaler beroende på projekten och individerna som arbetar med dem. Använd till exempel e-post, telefon, meddelandetjänster eller videosamtal.
  • Engagera dig aktivt.
    Hjälp kollegor eller anställda att upprätthålla sina åtaganden till laget genom att definiera om och skräddarsy mål och dagliga ritualer efter det här nya sättet att göra saker på.

I en allt mer uppdelad och utspridd arbetsmiljö omvärderar organisationer sina arbetsplatser med målet att skapa, vårda och stärka banden mellan de anställda. Med en medvetenhet om att välmående har en positiv effekt på produktiviteten är de investerade i att se arbetstiden som inte tillbringas vid skrivbordet på ett nytt sätt. Måltider och raster är inte längre bara tillägg under arbetsdagen utan en viktig del av personalupplevelsen. Korta uppehåll som har kraften att fräscha upp, förena och motivera personalen, och det påverkar hela företaget rejält. Implementering av nya mekanismer för att underlätta sådana möjligheter kommer utan tvekan bli en del av kärnan i framtidens organisationsförändringar.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:Lunchförmån

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: