5 HR-Trender för 2024.

Skriven av Admin

HR trender

HR-landskapet fortsätter att utvecklas i en otrolig takt. Under 2023 bevittnade vi betydande förändringar i hur vi arbetar, attraherar talang och engagerar våra anställda. Nu, 2024, är det avgörande för arbetsgivare att hålla sig steget före och förstå de framväxande HR-trenderna som kommer att forma framtiden för deras organisationer. Forbes har listat de fem mest betydande HR-trenderna för 2024, som alla arbetsgivare bör vara medveten om – läs mer om dem här.  

 

1. GenAI - en ny kraft inom HR.

Integreringen av artificiell intelligens i HR-funktioner, ofta kallad GenAI, spelar en än mer avgörande roll i år. Denna teknologi kommer att användas med större visdom och omdöme jämfört med 2023. GenAI gör det möjligt för oss att behandla anställda som konsumenter och erbjuda personliga upplevelser och lösningar skräddarsydda efter deras unika behov. 

Trots en del utmaningar är GenAI här för att stanna och erbjuder många fördelar. Inom HR automatiserar det uppgifter inom rekrytering och hantering av personal, förbättrar beslutsfattande processer och erbjuder intelligent support till anställda. 

 

2. Kompensation och förmåner allt viktigare.

Kompensationsstrategier genomgår en förändring under 2024. De senaste åren har vi sett en ökning av "tyst avhopp" (quiet quitting på engelska), där anställda tappar engagemanget av olika skäl och då blir omotiverade och ineffektiva i arbetet. Arbetsgivare har därför tvingats inse behovet av att adressera detta genom att investera ytterligare i medarbetarnas välmående och engagemang.  

Den traditionella synen på kompensation har ersatts med en mer flexibel, rättvis och transparent modell. Arbetsgivare inser att det inte bara handlar om beloppet som anställda betalas i lön, utan om hur de får sin ersättning.  

Arbetsgivare måste erbjuda möjligheter till olika typer av kompensation som behandlar anställda som individer, inte bara som siffror i en lönebok. Här blir personalförmåner en central del i att utöka kompensationserbjudandet och behålla motivationen hos medarbetarna.  

  

3. Stärkta relationer mellan anställda och arbetsgivare.

Dynamiken mellan anställda och arbetsgivare har blivit mer komplex på grund av förändringar i var, när och hur arbetet utförs. Många anställda fortsätter att arbeta på distans och förväntningarna på prestation anses ofta vara orealistiska i förhållande till medarbetarnas verklighet, vilket leder till att förtroendet inom organisationer förblir lågt. 

Fokus under 2024 bör därför ligga på att minska friktionen i dessa relationer, vilket i hög grad påverkar engagemang, prestation och tillväxt.  

  

4. HR Tech-plattformar en allt viktigare komponent. 

HR-teknologi fortsätter att utvecklas och erbjuder arbetsgivare kraftfulla och intelligenta lösningar. Under 2024 kommer fler organisationer, oavsett storlek, att ta hjälp av HR-plattformar. Drivkraften bakom detta skifte kommer från behovet av att accelerera tillväxt, effektivt hantera talang, säkerställa efterlevnad av ständigt utvecklande regler och lagar, samt navigera i komplexiteten med hybridarbete. Dessa plattformar erbjuder en konsekvent användarupplevelse, stöd och datadrivna insikter för att omfatta HR-behoven till fullo. Ett exempel på en sådan HR-teknologisk plattform är Epassis digitala lösning för en smidig hantering av personalförmåner.  

 

5. Utveckling och fortbildning på arbetsplatsen. 

Den digitala transformationen och den snabba utvecklingen av teknik har belyst vikten av avancerad kunskap inom nya ämnen. Anställda måste kontinuerligt utveckla sina färdigheter, och arbetsgivare bör därför lägga sitt fokus på fortbildning under 2024 för att hänga med i utvecklingen.  

 

Sammanfattning. 

I vår snabbt föränderliga miljö är det viktigt att inte jaga varje trend, utan snarare fokusera på grundprinciper. Utveckling, kompensation, vård av relationer och datadriven beslutsfattning bör fortsätta vara i fokus i flera år framöver. Dessa är inte bara trender, utan tidlösa bästa praxis som kommer att vägleda din organisation mot en framgångsrik framtid. 

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:Friskvård

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: