Argument för att ditt företag ska börja med friskvårdsbidrag.

Skriven av Admin

Att satsa på hälsa och friskvård är en investering som lönar sig. En verksamhet är aldrig starkare än sina medarbetare och sunda anställda levererar sunda resultat. Det finns flera olika sätt att satsa på hälsa i en organisation men ett av de bästa är att stötta personalen i att bli mer aktiv och hälsosam. Ett suveränt sätt att ge dem den hjälpen är genom friskvårdsbidraget. Det är en skattefri personalförmån som företag kan ge sina anställda för att använda till motion och friskvård. Bidraget omfattar dessutom en rad med olika friskvårdsaktiviteter, inte bara fysisk träning och sport, utan även återhämtning, stresshantering, kostrådgivning, rökavvänjning med mera. Det kommer garanterat komma till nytta för alla preferenser och behov.

argument friskvård

Fortfarande osäker på om friskvårdsbidraget är någonting för just ditt företag? Här är då fem bra argument till varför det är så viktigt med hälsosatsningar och friskvård. Det kan bara gå åt rätt håll.

1. En sund knopp kräver en sund kropp.

Vi lever i ett kunskapssamhälle där kompetens, innovationsförmåga och kreativitet är nycklarna till framgång och nya vinnande idéer. Att ha en bra utbildning och rappa hjärnceller är dock inte till så stor nytta om inte kroppen är i god form. Allt hänger ihop och hjärnan är en del av kroppen som har samma behov som övriga organ för att fungera optimalt. Det vill säga en sund livsstil och en bra kondition som syresätter hela kroppen och hjärnan. Det här är extra viktigt i dessa tider när vi jobbar så mycket framför en skärm och sitter ner en stor del av tiden. Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm har studerat svenskarnas kondition och kom fram till att nästan hälften av dagens yrkesaktiva svenskar har en hälsofarligt dålig kondition. Det här ökar inte bara risken för sjukdomar, det påverkar även prestationsförmågan. Medarbetare med dålig kondition orkar bara använda runt 25 % av sin fulla kapacitet men däremot kan de som är aktiva och tar hand om sin hälsa öka sin arbetskapacitet med upp till 20-50 %. Friskvård ger alltså betydligt bättre resultat.

Fysisk aktivitet har dessutom en bra förebyggande effekt mot stress. Psykisk ohälsa är en allt vanligare orsak till att personer blir långtidssjukskrivna och stress drar ned våra kognitiva funktioner som exempelvis minne och koncentrationsförmåga. Däremot är aerob träning (det vill säga motion som löpning, skidåkning, cykling och simning) ett lysande motgift mot stress och dess negativa effekter. Regelbunden träning stärker oss både fysiskt och mentalt och gör vår kropp bättre på att hålla nivåerna av stresshormonet kortisol nere.

Vill du få ut så mycket kreativitet och kompetens som möjligt av dina medarbetare ska du alltså hjälpa dem att börja röra på sig.

2. Det stärker arbetsgivarvarumärket.

På tal om kompetens. Företagen slåss ju om de främsta talangerna eftersom deras kunskap behövs för att ligga steget före. Det här gör att i princip alla företag jobbar hårt med att kunna erbjuda en tilltalande arbetsplats som lockar till sig de bästa kandidaterna. Dagens talanger har dock nya värderingar och letar efter andra saker hos en arbetsgivare än bara hög lön och bra karriärmöjligheter. Istället letar man efter företag som tar ett socialt ansvar, erbjuder en trivsam arbetsplatskultur där det går att må bra och utvecklas som människa. Inte minst är det viktigt att en arbetsgivare kan stötta ens välmående i livet, och där är friskvårdsinsatserna mycket viktiga. Visar du i handling att du tar dina medarbetares hälsa på allvar och tar hand om dem så mycket som möjligt, kan det vara den faktor som får en åtråvärd talang att börja jobba hos dig istället för hos konkurrenterna.


3. Du drar ned på kostnader.

Ohälsa kostar, och mer än vad du tror. Det är inte bara sjukskrivningar som får slantarna att rinna iväg, det gömmer sig mer kostnader när de anställda inte mår bra:

  • En långtidssjukskriven kostar mer än 100 000 kronor i minskad arbetsförmåga innan och efter sin sjukskrivning. Då är inte kostnaderna för att styra om arbetet och ragga ersättare inräknade.
  • En inaktiv medarbetare som dras med dålig kondition orkar bara använda cirka 20-25 % av sin maxkapacitet på jobbet. Hjälp någon i dålig form till en sundare livsstil och du får inte bara en gladare och friskare anställd, utan även någon som ger fullt ut i åtta timmar istället för två. 
  • En anställd som har problem med sömnen kostar ungefär 35 000 kronor per år i lägre produktivitet.
  • En rökare kan kosta upp till 45 000 kronor per år på grund av högre sjukfrånvaron och rökpauser.

De som börjar aktivera sig, träna och ta tag i sina dåliga vanor blir friskare och orkar mer. Förutom den ökade kapaciteten som träning ger har de företag som satsat på friskvård kunnat se en minskning med upp till 30 % av sjukfrånvaron. Det går att spara mycket pengar på att minska sjukskrivningarna och stötta sina medarbetare att leva sunt.

4. Engagemanget blir bättre.

På senare år har man upptäckt hur mycket människorna i en organisation faktiskt påverkar resultatet. Det handlar om engagemangsnivån och hur den påverkar hur mycket man ger i sitt jobb. Engagerade medarbetare ger mer på jobbet och är produktiva, kreativa, lojala och driver lönsamhet och innovation. Höj engagemanget och du höjer vinsten. Dessvärre är det si och så med engagemanget på arbetsplatserna. När Gallup gjorde sin undersökning State of the Global Workplace kom man fram till att bara 14 % av de anställda i Sverige känner sig engagerade på jobbet. 75 % var oengagerade, och 11 % var så aktivt oengagerade att de fungerade som bromsklossar på arbetsplatsen. Man uppskattar att de oengagerade medarbetarna kostar företag miljarder årligen för att de inte ger mer än det allra nödvändigaste. Dessutom bidrar det låga engagemanget till personalflykt och sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa.

Det finns många sätt att öka engagemanget hos de anställda men ett som är bevisat bra och dessutom har många andra fördelar är återigen hälsobiten. I en rapport om medarbetarengagemang från SHRM fann man att medarbetare som har en bättre hälsa är 32 % mer engagerade och 46 % mer nöjda än de som inte tar hand om sin hälsa. Att använda friskvårdsbidraget till att hjälpa sina anställda till ett sundare liv är alltså också ett suveränt sätt att öka engagemanget och därmed även lönsamheten.

5. Det skapar långa relationer.

Det där att använda hälsoarbete för att locka till sig duktiga talanger fungerar även i det långa loppet. Tar man väl hand om sina anställda och visar att de är värdefulla, och att man verkligen bryr sig om hur de mår, kommer de att känna sig uppskattade och trivas. Alla relationer i livet bygger på omtanke och uppskattning som visas i genuina handlingar, även våra arbetsrelationer. Om en anställd behandlas på ett sätt som får den att känna att välmåendet verkligen är viktigt kommer det att stärka banden, fördjupa samarbetet och öka lojaliteten. Chanserna ökar att det blir en engagerad anställd som stannar kvar länge på sitt jobb och dessutom lever ett friskt och sunt liv med mycket ork och arbetsglädje.

När vi nu dessutom kommer att behöva jobba långt in i livet blir hälsan ännu viktigare så att vi håller oss starka och friska hela livet ut. Här betyder omtanke och praktiska hälsosatsningar väldigt mycket.

Sammanfattningsvis kan man säga att erbjuda dina anställda friskvårdsbidrag är ett av de klokaste beslut du kan ta. Både som framgångsrik affärsledare och som medmänniska.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:Friskvård

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: