En fysiskt aktiv personal är en stark, frisk och engagerad personal som trivs bättre och orkar mer. Att stötta sina medarbetare till att röra på …

Läs mer
Ämnen:PersonalförmånerFriskvård

Att attrahera rätt kompetens är idag en stor utmaning för många företag. För att inte riskera att förlora värdefull personal är det därför superviktigt att …

Läs mer
Ämnen:Friskvård

Det går att göra hälsoekonomi konkret och översatt till vardagsspråk och du som chef kan med enkelhet konkretisera och förtydliga det för resten av organisationen …

Läs mer
Ämnen:PersonalförmånerFriskvård

Friskvårdsbidraget nyttjas fortfarande i allra högsta grad, men den nya vardagen har även visat på omställning när det gäller friskvårdsaktiviteter. Hur har användandet av friskvårdsbidraget …

Läs mer
Ämnen:PersonalförmånerFriskvård

Vill du ha friskare medarbetare? Se över hur ni kommunicerar på arbetsplatsen! Förutom närvarande ledarskap och förebyggande insatser är kommunikation en viktig nyckel till hållbar …

Läs mer
Ämnen:PersonalförmånerFriskvård

Från och med 2022 kommer inte Skatteverket längre att presentera en lista med godkända friskvårdsaktiviteter. Det kan upplevas som en stor förändring i hur ni …

Läs mer
Ämnen:Friskvård

Det finns ett antal faktorer du som chef kan tänka på när det kommer till friskvårdsbidrag för att få så många medarbetare som möjligt att …

Läs mer
Ämnen:PersonalförmånerFriskvård

Välmående medarbetare skapar välmående företag. Har man som arbetsgivare ett aktivt hälsoarbete så skapar man en sund arbetsplats där medarbetarna är friska och närvarande, har …

Läs mer
Ämnen:PersonalförmånerFriskvård

Krånglig hantering av friskvårdsbidraget är en av de största orsakerna till att alltför få nyttjar det. Att dina anställda kan träna och må bra är …

Läs mer
Ämnen:PersonalförmånerFriskvård

Många företag har en rad riktlinjer men glömmer lätt en viktig – nämligen friskvårdspolicyn. För att alla ska veta vad som gäller när det kommer …

Läs mer
Ämnen:Friskvård