Guide: Hälsa som Employer Branding-verktyg.

Skriven av Admin

När kampen om den bästa kompetensen är tuff på arbetsmarknaden behöver man vara med och visa att man är en attraktiv arbetsgivare. Ett av de bästa verktygen för att locka till sig duktiga talanger är hälsoarbetet.

guide hälsa

Jobba långsiktigt och strategiskt med hälsan.

När man väl inser hur viktigt det är att lyfta fram hälsan i sitt arbetsgivarvarumärke kan det vara lätt att fokusera på punktinsatser som går snabbt att få fram och som ser bra ut i kommunikationen, till exempel fruktkorgar, pingisbord på jobbet, rabatterade eller fria gymkort och så vidare. Inget ont om den typen av insatser, men vill man verkligen ha friska och välmående medarbetare, och ha det som en trovärdig del av sitt Employer Brand, så behöver man tänka i större och mer långsiktiga perspektiv. Hälsan behöver bli en långsiktig strategi. Här är några sätt att lyfta hälsofrågorna till en strategisk nivå:

  • Flytta det övergripande ansvaret för friskvården från HR-bordet till ledningsrummet där man jobbar med långsiktiga strategier. Se hälsan som en strategisk fördel där investeringen resulterar i glada och hållbara medarbetare som ger mer och påverkar lönsamheten positivt.
  • Mät hälsoinsatserna. Ta fram KPI:er som till exempel sjukfrånvaro, engagemangsnivå och psykiskt välmående. Det kommer inte bara att visa hur bra hälsoarbetet går, eller vad som behöver justeras, det visar även vart ni är på väg.
  • Låt medarbetarna vara med och påverka strategin. Bästa sättet att få hälsoarbetet att verkligen fungera långsiktigt är att låta de anställda själva vara med och berätta vad de önskar och behöver. De vet bäst vad de mår bra av och vad de behöver stödjas med.

I guiden får du tips på hur du kan boosta arbetsgivarvarumärket
med hälsa:

  • Erbjud flexibilitet för att underlätta livspusslet bland medarbetarna.
  • Ha goda verktyg för att mäta och följa upp medarbetarnas mående.
  • Erbjud bra förmåner som bidrar till en god hälsa.
  • Se över arbetsmiljön och lyssna in hur just era medarbetare jobbar bäst.
  • Utse en eller flera hälsoinspiratörer som stöttar hälsofrågan.

Fyll i formuläret nedan för att ta del av guiden. 

 

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: