Därför ska ni börja med massage på jobbet.

Skriven av Admin

Allt fler företag har börjat erbjuda anställda massage på jobbet. Något som kan ha tagit en paus under coronapandemin, men med stela nackar efter oergonomiska stolar hemmavid är det en perfekt boost för personalens välmående när vi nu börjar återgå till kontoren på nytt.

relaxing-massage


Att få en behandling av en professionell massör är en skön avslappning och en stund av återhämtning som gör att det går att ge mer under arbetsdagen, men massage är mycket mer än så. Forskning visar att massage har en rad med positiva hälsoeffekter, från att minska stress och öka koncentrationsförmågan till att stärka immunförsvaret och förebygga skador. Massage är en effektiv form av friskvård som kan minska sjukfrånvaron, öka engagemanget och produktiviteten, förbättra arbetsmiljön och ge en starkare och gladare personal. Här är de främsta anledningarna till att ni ska börja med massage på er arbetsplats.


Massage stärker immunförsvaret och lindrar smärta.

En av de många gynnsamma effekterna av massage är att den ökar blodcirkulationen och syretillförseln i blodet. Det gör att trötta och värkande muskler läker och återhämtar sig snabbare. En undersökning vid Cedars-Sinai Medical Center visade också att efter endast en massagebehandling så ökade antalet lymfocyter; en typ av vita blodkroppar som är en del av immunförsvaret. Massage stimulerar alltså kroppens egen läkning och återhämtning och de som får massage blir därmed mer motståndskraftiga mot sjukdom och skador. 

En annan effekt av ökad blodcirkulation är att den minskar smärta, men det är inte det enda med massage som bidrar till smärtlindring. Beröringen som massage innebär frigör endorfiner, kroppens smärtstillande hormoner. Studier har visat att massage minskar värk och smärta, och massage används allt mer som behandling vid bland annat ryggvärk, spänningshuvudvärk, migrän, fibromyalgi, artros m.m.

 

Massage motverkar stress, ångest och depression.

Det kanske största hälsoproblemet på dagens arbetsplatser är stress och psykisk ohälsa. De flesta långtidssjukskrivningar beror på den typen av problem, och har en person väl blivit sjuk på grund av stress kan vägen tillbaka till arbete bli lång. Dessutom försämrar stress immunförsvaret, och långvarig stress kan leda till sjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.   

Att en massage är väldigt avslappnande vet nog alla som har provat på det, men det är mer än bara en skön känsla. Den professionella beröring som en massör ger har en avstressande effekt på processerna i kroppen. Enligt en amerikansk forskningsrapport sänker klassisk massage nivåerna av stresshormonet kortisol med i snitt 31 procent. Samtidigt stimulerar massagen produktionen av kroppens må bra-hormoner serotonin och dopamin, som i undersökningen ökade i snitt med 28 respektive 31 procent. Även hormonet oxytocin frigörs vid en massage och oxytocin sänker blodtrycket och stressnivåerna, förbättrar humöret och verkar hälsofrämjande för kroppen. Massage kan vara ett sätt att motverka kostsam sjukfrånvaro. 

Forskning har också visat att massage ger effekt mot ångest och depression. Vid en studie vid the Mood and Anxiety Disorders Program på Emory University minskade besvären hos de som led av ångest när de fick regelbunden massage. Andra studier på personer som lider av depression har visat att den ojämna EEG-aktiviteten i hjärnan hos personen i fråga blir balanserad efter en massagebehandling. Massagen ger även en ökad aktivitet i vagusnerven (den långa nerv som förbinder hjärnan med alla vitala organ i kroppen), som annars är låg hos de har drabbats av en depression. Massage kan alltså användas för att både förebygga och behandla stress och psykisk ohälsa.

 

Massage förbättrar de kognitiva förmågorna.

Massage minskar inte bara stressen, den ökar till och med hjärnans förmåga. I en studie publicerad i International Journal of Neuroscience uppvisade den grupp som fick massage mer lugn och mindre stress, minskad ångest, ökad vakenhet och de blev hela 50 procent bättre på att lösa matematiska problem. Massage ger alltså både avslappning och ökad effektivitet.

 

Massage förebygger skador och fångar tidigt upp de som riskerar att bli sjukskrivna.

Förutom stress är den andra stora sjukskrivningsorsaken på dagens arbetsplatser problem med leder och muskler. Stillasittande jobb, dålig ergonomi, felaktiga arbetsställningar m.m. kan med tiden leda till belastningsskador, kronisk smärta och långa sjukskrivningar. Det är problem som sakta smyger sig på över tid och när de som har drabbats slutligen har så stora problem att de behöver rehabilitering kan vägen tillbaka bli lång. Med massage på jobbet går det att upptäcka och åtgärda den här typen av problem innan de leder till skador, smärta och sjukfrånvaro. En professionell massör är expert på kroppen och dess muskler, och massören känner igen de tidiga signalerna på att något inte står rätt till så att det går att förebygga problemen. De flesta massörer kan även ge goda råd och tips om hur man tar bättre hand om sin kropp.

 

Massage ökar engagemanget på arbetsplatsen.

Vid det här laget vet nog du och alla andra ledare att det finns en stark koppling mellan engagemanget hos de anställda och bra resultat. Medarbetare med högt engagemang är mer kreativa och produktiva, ger bättre kundservice, är lojala och samarbetar bättre. En av de starkaste faktorerna bakom ett starkt engagemang är att den anställde känner sig sedd, uppskattad och värderad av sin arbetsgivare. Att erbjuda regelbunden massage på jobbet är ett bra och konkret sätt att visa att ni uppskattar och månar om era anställda och verkligen vill att de ska må bra. 

Att ha ett tydligt friskvårdsarbete med aktiva insatser som massage på jobbet gör det också lättare att attrahera talanger till företaget, eftersom hälsa och friskvård har blivit en avgörande faktor när dagens kompetens väljer arbetsgivare.

 

Massage är en friskvård som passar de allra flesta.

Det som kan vara knepigt med friskvårdsinsatser är att hitta en form som passar alla på arbetsplatsen. Medan många redan är aktiva och tränar regelbundet har andra det betydligt svårare för att komma igång och röra på sig, även om de erbjuds stimulans och belöningar. Däremot är det få som säger nej till massage och uppslutningen kring massage på jobbet brukar vara total. På så sätt når ni ut med hälsofrämjande insatser även till de medarbetare som har svårt för att börja röra på sig. Massage kan även bli en inkörsport till vidare friskvårdsaktiviteter när den som får massagen kommer i bättre kontakt med sin kropp och sina fysiska behov.

 

Massage på jobbet är avdragsgill.

Enligt skatteverkets regler är massage på jobbet avdragsgill friskvård om den erbjuds till alla anställda. Det är enkelt att bokföra massagen som hälsofrämjande åtgärd och de som får massagen behöver inte heller skatta för den. Räknar man dessutom in minskad sjukfrånvaro, ökat engagemang och en gladare och friskare personal, som både vill och orkar mer, så är massage på jobbet en mycket kostnadseffektiv friskvård. Medarbetarna kan också använda sitt friskvårdbidrag till massage på jobbet.

 

Ett enkelt och tidsbesparande sätt att ta hand om personalen.

De flesta leverantörer som erbjuder massage på jobbet behöver bara en lokal där de kan arbeta i fred, i övrigt har de med sig den utrustning som behövs. Att behandlingen utförs på arbetsplatsen gör den mycket lättillgänglig och tidseffektiv, och en lugn stämning sprider sig när personalen får massage under arbetsdagen. 

I regel är det samma massör som kommer för varje behandling. Det ger igenkänning och kontinuitet. Inte minst så lär massören känna era behov och kan följa upp de anställda i hur de mår. 

Massage på jobbet kan bli en del i er strategi för att hantera stress, ergonomi och ohälsa. Det är ett enkelt och bekvämt sätt att få de anställda att må bra och prestera bättre. Massagen är en friskvårdsinvestering som betalar sig i form av en bra arbetsmiljö, friska och glada medarbetare som verkligen trivs på jobbet. 

Och du, glöm inte att boka en massagebehandling du också. Din kropp kommer att tacka dig, och du blir en bättre chef på kuppen. 

Vill du ha ytterligare tips på personalaktiviteter? Läs mer om hur du kan peppa igång din personal här.

 

Prenumerera på vårt inspirationsbrev!

Ta del av intressanta artiklar som kretsar kring hur du som ledare kan boosta dina medarbetares välmående och skapa en attraktiv arbetsplats. 

Ämnen:FriskvårdÅterhämtning

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: