Lunchen som återhämtning

Skriven av Admin

Lunchen handlar om så mycket mer än vad vi äter. Inte minst på arbetsplatsen där den både kan fungera relationsbyggande och som en chans till återhämtning.

enjoying-pizza-at-the-office

De senaste fem åren har Lina Ejlertsson bedrivit en studie om återhämtning i arbetet. Även om lunchen egentligen ligger utanför arbetstid har hon sett vilken viktig roll den spelar för hur vi mår.

– Gemenskap och stöd från andra främjar möjligheten till återhämtning. Goda relationer på arbetsplatsen är därför en väldigt viktig pusselbit. Och för att komma dit krävs det att det finns utrymme till att lära känna varandra utanför den professionella rollen, säger Lina.

Det är här lunchen kommer in, för det är just stunderna under lunchen – när man  har möjlighet att skratta tillsammans som gemenskapen och sammanhållningen ökar.

– I projektet jag drev inom primärvården har vi delvis nyttjat lunchen till promenader eftersom vi såg hur främjande det var. Frisk luft och motion i all ära, men det var samtalet och möjligheten till reflektion tillsammans med en kollega som var mest återhämtande. Flexibilitet och känslan av autonomi spelar även det en stor roll i upplevelsen av återhämtningen. Vad du gör spelar mindre roll så länge som du bestämmer kring hur, när och var.

– Det måste finnas utrymme att fatta beslut kring vad som passar bäst för mig. Om det sedan är att få gå in i ett tyst rum och blunda eller att få tjitttjatta med en kollega i femton minuter. Hur vi ser på återhämtning skiljer sig enormt, det måste finnas utrymme för de egna behoven, säger Lina.

 

Vill du veta mer om Linas tankar kring återhämtning?

Ta del av vårt inspelade webinar kring återhämtning på arbetsplatsen med Lina här.

Ämnen:LunchförmånÅterhämtning

Dela inlägg:

Tidigare inlägg: