Tidigare problem med laddningar

Vi har under morgonen (1 oktober) haft tekniska problem vilket inneburit att laddning av korten har försenats. Problemet är nu åtgärdat, och samtliga berörda har nu fått sina laddningar.

Det kan däremot kvarstå vissa problem vilket innebär att det kan se ut som att fler än en laddning har gjorts på kortet. Vi arbetar för att åtgärda den felaktiga informationen omgående.

 

 

Previous issues with top-ups

We did during the morning of October 1st have technical issues regarding top-ups, which led to a delay of topping up cards. The issue is now solved, and everyone affected have now received their top-up.

We have, however, some issues showing incorrect information about number of top-ups made. We are working with top-priority on fixing those issues.