Varför erbjuda
lunchförmån?

Att erbjuda en lunchförmån är ett sätt för dig som arbetsgivare att varje dag påminna dina medarbetare om att de är uppskattade och att deras välmående är viktigt. Det är en förmån som kan användas dagligen och som har flera positiva effekter.

Stärk relationerna på arbetsplatsen, förebygg stress samt öka motivationen och engagemanget.

Minska sjukfrånvaro med hälsofrämjande förmåner.

Att ha en hälsosam livsstil är en av nycklarna till att minska sjukfrånvaro. Genom att arbeta förebyggande, och erbjuda personalförmåner kopplade till hälsa, så minskar sjukfrånvaron samtidigt som produktiveten ökar.

 

Lunchen stärker gruppen.

Måltiden har under hela mänsklighetens historia haft en viktig funktion för att skapa sammanhållning och knyta samman gruppen. Så även idag. Du äter med dem du gillar, men börjar också gilla dem du äter med.

I samband med att vi äter frisläpps må-bra-hormonet oxytocin, som bidrar till att vi blir avslappnade och känner oss trygga. Genom frisläppande av oxytocin skapas en känsla av trygghet, tillit, och gemenskap med de vi äter med. Att äta tillsammans har i studier även visat sig bidra till att vi presterar bättre tillsammans.

Förebygg stress.

För att få sina medarbetare att må bra och känna sig uppskattade är det viktigt att skapa en positiv arbetsmiljö. En bra sammanhållning mellan kollegor och en god företagskultur bidrar till nöjdare medarbetare, som därmed ökar sitt engagemang och minskar upplevd stress och i längden utbrändhet.

Pauser under dagen är viktigt för att förebygga stress och ohälsa. När vi äter händer det bra saker i kroppen som hjälper oss till återhämtning.

Öka motivation och engagemang.

Med en lunchförmån känner sig medarbetarna uppskattade av sin arbetsgivare varje dag. En lunchförmån är något som alla uppskattar, och som alla kan nyttja oavsett förutsättningar.

Ansvarar du för förmåner och är intresserad av att erbjuda Epassi till dina medarbetare? Fyll i formuläret så hör vi av oss snart!