Smidigt för arbetsgivaren.

En lunchförmån skapar trivsel och stärker gemenskapen i er organisation. Uppskattas av alla medarbetare – varje dag.

Så fungerar det att erbjuda lunchförmånen via Epassikortet.

Det är smidigt att erbjuda sina anställda lunchkortet från Epassi. Du som arbetsgivare bestämmer själv hur stor laddning och subvention dina medarbetare ska ta emot på sina kort.

clipboard

Ladda upp personalfil.

Personalfilen innehåller alla dina medarbetare som ska ta emot lunchförmånen. Vi skapar baserat på den en lönefil som är kompatibel med alla lönesystem.

money

Betala fakturan.

För att laddningen ska gå på korten på utsatt laddningsdatum behöver fakturan vara betald 5 dagar innan laddningsdatum.

activate

Korten laddas.

Om fakturan är betald i tid laddas korten automatiskt på valt laddningsdatum, så att dina medarbetare kan fortsätta att njuta av goda luncher.

Kostnaden för att erbjuda en lunchförmån.

Kostnaden för arbetsgivare som vill erbjuda sina anställda en lunchförmån är beroende av storleken på subventionen och sociala avgifter.

Ett exempel:
Kortet laddas med totalt 2 205 kr per månad.
1400 kr i subvention från arbetsgivaren.
805 kr dras från den anställdes nettolön.

Arbetsgivaren bekostar det subventionerade beloppen om 1400 kr + sociala avgifter. Subventionen är inte semesterlönegrundande och beroende på kollektivavtal inte heller pensionsgrundande. Jämfört med om motsvarande belopp skulle betalas ut som löneersättning så är lunchsubventionen cirka 10 % billigare för arbetsgivaren.

Läs mer om kostnaden för att erbjuda en lunchförmån.
kostnad för att erbjuda lunchförmån