Vad är ett friskvårdsbidrag?

Enkelt förklarat är ett friskvårdsbidrag en förutbestämd summa avsedd för motion och friskvårdsaktiviteter, vilket en arbetsgivare erbjuder sina medarbetare. Friskvårdsbidraget utgör en skattefri förmån för medarbetaren så länge friskvårdsbidraget är;

  • av ett mindre värde (2021: 5 000 kr/år inkl moms),
  • erbjuds till alla medarbetare på samma villkor,
  • och används för motion- och friskvårdsaktiviteter av enklare slag

Som arbetsgivare sätter du själv storleken på friskvårdsbidraget.

Så här fungerar friskvårdsbidraget.

Att erbjuda hälsosamma personalförmåner är ett sätt att öka motivation och engagemang hos sina anställda. En av de mest populära hälsoförmånerna att erbjuda är friskvårdsbidraget. Dels då det är skattesubventionerat upp till 5 000 kr/år (inkl. moms), men framför allt för att det stärker arbetsgivarvarumärket med en hälsoprofil.

Så fungerar friskvårdsbidraget med Epassi.

Som arbetsgivare bestämmer du det belopp du önskar erbjuda dina medarbetare i friskvårdsbidrag. Genom att föra över en personalfil till oss på Epassi så fördelas friskvårdsbidraget till dina medarbetare, och de kan nu nyttja sitt friskvårdsbidrag genom köp direkt via appen, i vår digitala portal, eller genom uppvisande av legitimation hos våra anslutna friskvårdsleverantörer.

Varje månad summeras dina medarbetares friskvårdsköp och en faktura skickas till din ekonomiavdelning. Svårare än så är det inte att erbjuda friskvårdsbidrag via Epassi!

Ökat nyttjande med Epassi.

Att erbjuda friskvårdsbidrag innebär att dina medarbetare får möjlighet att själva välja friskvårdsaktiviteter och få ersättning för dessa. Genom att erbjuda friskvårdsbidrag via Epassi minskar administrationen som uppstår vid kvittohantering och liknande.

Efter implementeringen av Epassis friskvårdslösning kan vi se att nyttjandegraden av friskvårdsbidraget ökar, och fler medarbetare väljer att aktivera sig. En vinst för såväl dig som arbetsgivare som för den enskilda medarbetaren.

Fördelarna med Epassis friskvårdserbjudande.

sport

Ökat nyttjande för högre produktivitet.

Fler använder sitt friskvårdsbidrag efter implementering av Epassi.

menu

Minskade administrationskostnader.

Våra kunder slipper tidskrävande administration som uppstår vid hantering av anställdas friskvårdsbidrag.

favourite

Stärkt arbetsgivarvarumärke.

En arbetsgivare som gör det enkelt för sin personal att leva hälsosammare, upplevs som mer positiv och skapar engagemang samt underlättar framtida rekryteringar.

Ansvarar du för förmåner och är intresserad av att erbjuda Epassi till dina medarbetare? Fyll i formuläret så hör vi av oss snart!